Este mai puțin periculos să vorbești împotriva lui Hristos decât să hulești pe Duhul Sfânt?

Întrebare:

Pace! Luca 12:10- Oare de ce este mai puţin periculos să vorbeşti împotriva Fiului, decât împotriva Duhului Sfânt, atunci când acela care calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu păcătuieşte cu voia? Interpretarea pentru hula Duhului Sfînt scrisă în Mat. 12:22-24 îmi este clară.

Pentru o mai bună înțelegere trebuie să priviți atent la tot capitolul 12 din Evanghelia după Matei. La început fariseii s-au supărat pe Isus Hristos pentru faptul că ucenicii lui, trecând flămânzi prin lanurile de grâu, au început să smulgă și să mănânce boabele din spice. Ei ziceau că ucenicii fac ceea ce nu este îngăduit să facă în ziua Sabatului. Fățarnicii ce erau ei, acești farisei. Să-i cheme pe ucenici în casă și să-i hrănească nu s-au gândit sau măcar să alerge până acasă și să aducă o bucățică de pâine să le dea, tot nu s-au gândit, dar să-i judece pe niște oameni flămânzi care au ajuns să smulgă spice de foame ce le era au îndrăznit.

Apoi, Domnul Isus s-a dus în sinagogă și acolo a vindecat pe omul cu mâna uscată și iar s-au înfuriat fariseii până acolo că erau gata să-L omoare. Supărarea lor era aceea că Isus face în ziua Sabatului ceea ce ei credeau că nu este îngăduit a face. Până aici ei Îl judecau pe Domnul Isus, adică pe Fiul omului, potrivit cu lucrurile care nu încăpau în concepțiile lor religioase și Îl judecau aspru. Ei nu-L priveau încă pe Domnul Isus ca și Fiul lui Dumnezeu, ci ca pe un om. Lucrurile acestea erau cu putință să fie iertate, dacă ei și-ar fi cerut iertare.

Dar fariseii au mers și mai departe în păcatul lor. Nu s-au limitat să-L condamne pe Isus pentru lucrurile pe care nu se înscriau în religia lor, ci au avut îndrăzneala să atribuie diavolului lucrurile făcute de Duhul lui Dumnezeu. Dacă până aici au judecat ceea ce vedeau, cel puțin, de aici mai departe, prin hula la adresa Duhului Sfânt ei au început să judece ceea ce nu vedeau. Și-au asumat o autoritate prea mare care nu le aparținea lor. Este foarte periculos ceea ce au făcut ei și păcatul lor nu poate fi iertat, pentru că cine hulește împotriva Duhului lui Dumnezeu nu va recunoaște puterea și autoritatea lui Hristos și, deci, nu-L va recunoaște niciodată ca și Fiu al lui Dumnezeu și fără aceasta nu poate fi mântuit.