Homeschooling Moldova, mici realizări

Recent am scris despre demersul înaintat de Asociația Homeschooling Moldova către autorități, referitor la modificarea legislației în favoarea învățământului la domiciliu, individual, la distanță pentru toți copiii la solicitarea părinților și formularea unei proceduri de transfer pentru familiile care vor să aleagă acest format de instruire.

Tot atunci v-am scris despre prima ședință de lucru, care a avut loc la inițiativa Comisiei Parlamentare Educație pe marginea demersului. Cu toate că la acea ședință, Ministerul Educației și Cercetării, a expus o poziție mai rigidă față de solicitarea părinților homeschool-eri, în răspunsul oficial, Ministerul a dat o interpretare Codului Educației, care vine în întâmpinarea părinților care aleg învățământul la domiciliu, ca formă de instruire alternativă, pentru copiii lor.

Citez:

„Actualmente, prevederile cadrului normativ-reglator nu constituie un impediment реntru înmаtriсulаrеа elevilor саrе sunt școlarizați la domiciliu. Соnfоrm аrt. 9, alin.(10) și art.17,alin (4) din Codul Educației este permisă înmatricularea și transferul elevilor în și din instituțiile de învățământ din republică în instituțiile-umbrelă din țările unde este legală școlarizarea la domiciliu. Acest transfer se realizează în baza actului de studii се atesta nivelul anterior de studii obținut, cu еchivalarea la sistemul educațional național. În acest caz elevii се dоrеsс să se transfere în și din instituțiile – umbrele legale се activează în baza conceptului hоmеsсhооling о pot face în condiții generale”, se menționează în răspunsul oficialilor de la educație.

Diana Chicu, președinta Asociației Homeschooling Moldova, a apreciat pozitiv răspunsul ministerului și a declarat că organizația pe care o conduce, va veni cu un răspuns oficial vizavi de poziția ministerului.

“Un prim rezultat obținut, micuț, dar oricum rezultat. Mulțumim pentru asta. Urmează un răspuns oficial argumentat și public din partea noastră, a juriștilor și a experților în domeniu!”, a declarat Diana Chicu.

Amintesc că în Republica Moldova există circa 400 de părinți care-și educă copiii la domiciliu. Aceștia însă nu au un cadru legal bine definit, care să le ofere posibilitatea să-și exercite, din plin, drepturile constituționale în vederea alegerii sferei de instruire pentru copiii lor.