Cum hermafroditul (intersex) să-și pună viața în rânduială ca să poată moșteni Împărăția lui Dumnezeu?

Întrebare:

Este voia lui Dumnezeu că copiii se nasc hermafrodiți, este normal să se nască așa? După părerea noastră, Dumnezeu este nedrept dacă se întâmplă așa! După întrebare, înțelegem că cei de la LGBTQ încearcă să-și justifice „nevinovăția”, dar problema e cum să răspundem prin argumente biblice privitoare la acest subiect? Domnul să ne dea înțelepciune și să ne descopere răspunsul prin Duhul Sfânt! Binecuvântări în toate!

Să clarificăm mai întâi…

Ce este un hermafrodit?

Bebelușii care se nasc cu organe sexuale masculine și feminine sau cu caracteristicile ambelor organe sunt numiți hermafrodiți sau intersexuali. Un copil care se află într-o stare intersexuală este clasificat în una din trei categorii: 1) adevărat hermafrodit – un copil născut cu ovare și testicule și are atât organe sexuale masculine, cât și feminine. 2) pseudohermafrodită feminină – o femeie genetică cu organe sexuale externe masculine. 3) pseudohermafrodit masculin – un bărbat genetic cu organe sexuale externe, care nu se dezvoltă corespunzător, rezultând caracteristici fizice feminine sau masculine/feminine.

De ce se naște cineva hermafrodit?

Omul a fost creat perfect, dar odată cu intrarea păcatului în lume a fost afectată toată creația, precum este scris:

Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: ‘Să nu mănânci deloc din el’, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale; spini și pălămidă să-ţi dea și să mănânci iarba de pe câmp. (Gen.3:17-18)

Păcatul a adus și aduce efecte negative grele asupra creației, dar și asupra omului până în ziua de azi.

Dar știm că, până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. (Romani 8:22)

Poate fi primit de Dumnezeu un hermafrodit?

Nașterea unei persoane ca și hermafrodit este încă o urmare a acestei căderi, tot așa cum oamenii se pot naște cu multe alte dizabilități sau defecte de sănătate. Un hermafrodit care va veni la Dumnezeu va fi primit și, prin credință în Domnul Isus Hristos, poate să primească iertarea păcatelor și nașterea din nou. Defectul lui trupesc nu-l împiedică să vină la Hristos, să înțeleagă și să creadă Evanghelia. Odată venit la Dumnezeu, prin lumina care o va primi de la Dumnezeu prin Sfintele Scripturi și prin călăuzirea Duhului Sfânt, va căpăta înțelepciune cum să se determine în privința sexului său, iar atunci când va veni Domnul Isus Hristos și va avea loc învierea morților, cel ce a fost hermafrodit va învia cu un trup duhovnicesc desăvârșit în care se va bucura veșnic de părtășia cu Dumnezeu și cu toți sfinții.