Ţările Europei: Cine şi cît de mult crede în Dumnezeu?