Gravitatea relațiilor sexuale înainte de nuntă

Întrebare:

Cât de grav este păcatul de a întreţine relaţii sexuale înainte de a te cununa, dacă intenţiile au fost de la început îndreptate spre căsătorie şi până la urmă s-au căsătorit?

Dumnezeu califică aceste relații ca şi curvie şi deci, consecinţele sunt nici mai mult, nici mai puţin decât cele care le au oricine au comis păcatul curviei. În Sfintele Scripturi este scris:

Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari. (Evrei 13:4)

Conform acestui pasaj, relaţiile sexuale până la căsătorie, adică curvia, necinsteşte căsătoria şi spurcă patul, adică relaţia conjugală de mai departe a celor doi ce merg în căsătorie. Vor avea remuşcări de conştiinţă, ruşine unul de altul pe care nu ar trebui să o aibă şi care îi va împiedica să se bucure  de relaţia lor fizică.

De aceea, nimeni să nu se lase înşelat de acest gând precum că nu are importanţă dacă întreţin relaţii sexuală până la căsătorie din moment ce spre nuntă merg. Nu vă sacrificaţi căsătoria şi relaţia voastră. Mergeţi mai bine să vorbiţi cu părinţii despre dorinţa voastră să vă căsătoriţi, puneţi data nunţii, faceţi cununia cum se cuvine şi apoi bucuraţi-vă din plin unul de altul pentru tot restul vieţii.