Fumatul din perspectiva Bibliei

Întrebare:

Ce învață Biblia în mod concret despre fumat? Este menționat fumatul în Biblie? Scrie undeva în mod direct că fumatul este păcat?

TUTUN

Fumatul nu este menționat în mod direct în Biblie

În vremurile biblice nu erau încă cunoscute nici tutunul și nici practica fumatului. Odată cu descoperirea Americii a devenit cunoscut tutunul. Mayașii erau cei care fumau tutun dintr-o pipă și făceau aceasta în scopuri religioase și medicinale. În secolul al XVI-lea, medicul spaniol Nicolas Monardes, a scris o carte despre plantele medicinale din Lumea Nouã în care susținea că tutunul poate vindeca peste 36 de boli. În acelaşi secol, Thomas Harriet a propus fumatul ca metodã de consum al tutunului, dar se înregistreazã multe decese pentru cã se fuma pe nas. A luat mai mult timp până oamenii au realizat efectele negative și dăunătoare ale fumatului. Azi este binecunoscut că produsele din tutun conţin peste 4.000 de compuşi chimici dintre care 480 sunt toxici, iar 70 sunt cancerigeni. Fumatul are efecte distrugătoare pentru cei care fumează și pentru cei care se află în preajma fumătorilor pentru că expunerea la fumul de tutun provoacă diferite tipuri de cancer, boli cardiovasculare, creşterea riscului orbirii şi a impotenţei, reducerea fertilităţii, impact asupra copilului nenăscut, etc. Este o mare realizare faptul că în Republica Moldova a fost adoptată legea, prin care este interzis fumatul în toate spațiile publice.

Fumatul este o faptă a firii

În Epistola lui Pavel către Galateni este scris astfel:

Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. (Galateni 5:19-21)

Vreau să atrag atenția asupra ultimelor două păcate menționate pe nume în această listă a faptelor firii: bețiile și îmbuibările. Ele sunt patimi omenești și abuzuri despre are este scris că cine le practică nu va moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Ca și cum ar fi știut că firea păcătoasă a omului va găsi și va inventa pe parcursul secolului multe alte lucruri care îl împătimesc pe om, apostolul Pavel a încheiat lista cu termenul general “și alte lucruri asemănătoare cu acestea”. Fumatul este un astfel de lucru “asemănător” cu celelalte patimi menționate în listă. Tot la categoria “celelalte lucruri ca acestea” se mai înscriu și dependența de internet, sau de jocurile de noror, sau de jocurile virtuale, privitul pornografiilor, etc.

Este fumatul un calmant?

Mai mulți oameni spun că fumatul este un calmant eficient. Nu este greu să vedem că unii oameni au început să folosească țigări în scopul de a se calma și apoi au devenit total dependenți de această patimă care a pus stăpînire pe ei. În Cuvîntul lui Dumnezeu suntem învățați să nu lăsăm nici un lucru să pună stăpînire pe noi. Și apoi, de ce trebuie să ne calmăm cu tutun sau cu alcool? Dumnezeu ne învață să trăim în ascultare de Duhul Sfânt și dacă ne mâiniem, să nu căutăm săluția în tutun sau alcool, ci să ne controlăm mâinia cum este scris:

Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos. (Efeseni 4:29-32)

Iar dacă îngrijorările sunt cele ce ne fură liniștea și ne fac să căutăm calmante, în Sfânta Scriptură suntem învățați astfel să procedăm:

Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:6-7)

Calmarea este doar un pretext care scuză patima fumatului. Realitatea este că fumatul este o faptă a firii, care afectează grav sănătatea proprie și pe a celor din jur. Încercând să scuze fumatul, o persoană a spus că bunelul a fumat toată viața și a murit la 85 de ani, iar bunica nu a fumat și nici nu a băut și a murit la vârsta de 53 de ani. Poate tocmai pentru faptul că a trebuit toată viața să inhaleze fumul din casă și a murit bunica la 53 de ani?

Fumatul este o faptă a firii condamnată de Dumnezeu. Daunele pe care le aduce pentru fumătorii activi și cei pasivi sunt arhi cunoscute. Dacă a ajuns să fie condamnat prin legile multor state, cu atât mai mult tebuie să înțelegem că este un rău de care trebuie să se ferească fiecare om. Și dacă cineva a ales să fie ucenicul lui Isus fiind un fumător, abandonarea acestei fapte a firii va fi posibilă tot prin aceeași putere a Duhului Sfânt care ne eliberează din robia păcatului și ne face să-I slujim lui Dumnezeu.