Firea și scandal

Umblarea după lucrurile firii totdeauna provoacă scandal, opusul păcii. Umblarea după lucrurile Duhului este pace și viață.
Faptul că mai sunt între noi conflicte este dovadă că ascultăm îndemnurile firii, care produce zavistii, certuri, vrăjmășii. Diferența între cei credincioși și cei necredincioși este că primii au puterea să se opună îndemnurilor firii și să asculte de îndemnurile Duhului, pe când cei necredincioși nu pot face aceasta. Nu mai este nicio scuză pentru cei ce sunt născuți din nou ca să trăiască după îndemnurile firii.
Dacă viața ta produce scandal, conflicte, atunci este un indicator. Oprește-te, analizează. De ce se întâmplă aceasta?
Pentru că nu ești născut din nou sau pentru că nu veghezi și te lași ademenit de îndemnurile firii?