Este posibilă o revenire a dictaturii în zilele noastre?

dictatură

La recomandarea fiicei noastre, aseară am privit cu întreaga familie filmul “The Wave”. Subiectul filmului este despre un profesor de politologie de la o universitate  din Germania care face un experiment pentru a le dovedi studenţilor că este posibilă revenirea dictaturii şi într-o societate democratică ca cea pe care o au ei în ţara lor azi. Studenţii s-au arătat foarte suspicioşi la început, dar pe măsură ce înainta experimentul, cu excepţia a două studente, toţi au fost prinşi în acest  efect de turmă şi au început să-l divinizeze pe liderul lor (profesorul a luat această poziţie). Pe măsură ce experimentul înainta, era tot mai greu să fie controlat şi când profesorul a anunţat încetarea proiectului, unul din studenţi care a fost cel mai afectat de efectele dictaturii în dezamăgirea sa l-a împuşcat pe un coleg şi apoi s-a împuşcat şi pe sine însuşi în cap iar profesorul a mers la închisoare.

Tot am meditat azi la cele privite în film (care a fost turnat în baza unor fapte reale) şi încă odată mi-am dat seama cât de uşor de manipulaţi sunt oamenii şi acolo unde se crede că este o societate înapoiată, şi acolo unde sunt convinşi că societatea este înaintată. De ce sunt aşa de uşor de manipulaţi oamenii? Pentru că stăpânitorul acestei lumi le întunecă minţile. De aceea avem scris în Sfânta Scriptură:

Iată, dar, ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii în deşertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei şi-au pierdut orice pic de simţire, s-au dedat la desfrânare şi săvârşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie. (Efeseni 4:17-19)

În acelaşi timp, mă gândeam că în contextul politic actual din ţara noastră, când oamenii sunt atât de dezamăgiţi de clasa politică actuală care se arată coruptă şi foarte neputincioasă să facă ceva bine pentru ţară, este foarte mare pericolul apariţiei unui om rău care să instaureze dictatură. Dumnezeu să ne păzească de acest mare rău. Astăzi, creştinii Bisericii “Bunăvestirea” postesc pentru mai multe motive printre care şi pentru ameliorarea situaţiei politice din ţară şi ca să ne păzească Dumnezeu de orice rău şi ca să-i binecuvânteze pe cei înălţaţi în dregătorii ca să-şi facă bine slujba ca noi să putem duce un trai paşnici şi liniştit cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Aşa să ne ajute Dumnezeu.