Cine este ființa care i-a vorbit lui Daniel în capitolul 10?

Întrebare:

Aș dori să întreb cine este ființa din Daniel 10:6? Mulțumesc și Domnul să vă răsplătească. 

La începutul capitolului 10 al cărții prorocului Daniel ni se spune că în anul al treilea al lui Cir, împăratul Persiei, s-a descoperit lui Daniel un cuvânt care vestea o mare nenorocire. El a fost cu luare aminte, a priceput vedenia și timp de trei săptămâni a fost în jale. În a douăzeci și patra zi a lunii întâi, Daniel era pe malul râului Tigru și a văzut următoarea vedenie.

Am ridicat ochii, m-am uitat şi iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in şi încins la mijloc cu un brâu de aur din Ufaz. Trupul lui era ca o piatră de crisolit, faţa îi strălucea ca fulgerul şi ochii îi erau nişte flăcări ca de foc; dar braţele şi picioarele semănau cu nişte aramă lustruită, şi glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulţimi. (Daniel 10:5-6)

Tot restul capitolului 10 descrie în continuare această întâlnire și discuția care a avut-o Daniel cu omul îmbrăcat în haine de in despre care mai aflăm următoarele din capitolul 10:

  • a spus că a fost trimis la Daniel (11)
  • a venit la Daniel din pricina cuvintelor lui Daniel (12)
  • căpetenia Persiei i-a stat împotrivă timp de 21 de zile, dar Mihail i-a venit în ajutor și a ieșit biruitor lângă căpetenia Persiei (13)
  • a venit să-i facă cunoscut lui Daniel ce i se va întîmpla poporului lui (14)
  • avea înfățișarea unui om (18)
  • se întoarce să se lupte împotriva căpeteniei Persiei, după aceea va pleca și va veni căpetenia Greciei (20)
  • face cunoscut ce este scris în cartea adevărului și nimeni nu-l ajută afară de voievodul Mihail (21)

Textul biblic nu specifică cine este acest om. Am putea presupune că este un înger și nu unul de rând, ci un înger cu mare putere și autoritate, de rangul voievodului Mihail. Astfel, ar putea să fie arhanghelul Gavril. Dar, descrierea dată acestui om în versetele 5 și 6 este foarte asemănătore cu cea dată Domnului Isus în capitolul 1 al cărții Apocalipsa:

Şi, în mijlocul celor şapte sfeşnice, pe Cineva care semăna cu Fiul omuluiîmbrăcat cu o haină lungăpână la picioare şi încins la piept cu un brâu de aur. Capul şi părul Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada; ochii Lui erau ca para foculuipicioarele Lui erau ca arama aprinsă şi arsă într-un cuptor; şiglasul Lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ţinea şapte stele. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri, şi faţa Lui era ca soarele când străluceşte în toată puterea lui. (Apocalipsa 1:13-16)

Sunt de părerea că omul despre care scrie Daniel în capitolul 10 este o teofanie (apariție sau manifestare a divinității) a Domnului Isus Hristos. Sunt curios să aflu părerea altor cititori și argumentele în favoarea părerii lor.