Fii o pildă demnă de urmat

Suntem în criză de exemple demne de urmat.

În Evanghelia după Matei 5.14 -16 este scris:
„Voi sînteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămînă ascunsă. Şi oamenii n’aprind lumina ca s’o pună supt obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri”

“A fi un exemplu nu este modul principal de a-i influeța pe alții, este singurul mod !” – Albert Einstein

Iată de ce unii zic, vestește evanghelia uneori și prin cuvinte!
Ce spune Biblia despre aceasta?
1 Tes. 1.5 În adevăr, Evanghelia noastră v’a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfînt şi cu o mare îndrăsneală. Căci ştiţi că, din dragoste pentru voi am fost aşa printre voi
Dumnezeu ne cheamă să vestim Evanghelia nu doar prin vorbe, ci prin putere, cu Duhul Sfânt! și cu o mare îndrăzneală!

Biblia ne vorbește despre multe exemple din Biblie. Pavel vorbește despre mai multe persoane ca o pildă în diferite domenii.

Fii o pildă în Dragoste Ioan 13
Isus știa
cine era să-L vândă
că toți era să-L părăsească
că Petru era să se lepede de El
Isus le-a spălat picioarele. Isus i-a iubit până la capăt
Ilustrație:
Cineva își închipuie că cei care îl au pe diavol în inima lor sunt “cu coarne” Dar ei sunt așa parcă blânzi, cuminți, frumușei…
Iuda i-a părut rău că a vândut pe Isus… Dar nu s-a pocăit! Nu a crezut în Isus ca Hristos! el a crezut că a vândut un om bun… sânge nevinovat. Dar nu a crezut că Isus este Hristosul, deși a auzit tot ceea ce a auzit și ceilalți ucenici.
Deși sunt așa frumușei, totuși sunt ce?!
Au motive ascunse,
Sunt niște trădători
Înșelători iscusiți
Uneori, sunt un Exemplu de slujire și bunătate!
Ioan 13.34: Vă dau o poruncă nouă:Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v- am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii

Matei 5.44-48
Dar Eu vă spun:Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvîntaţi pe cei ce vă blastămă, faceţi bine celorce vă urăsc, şi rugaţi- vă pentru ceice vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobicinuit faceţi? Oare păgînii nu fac la fel? Voi fiţi dar desăvîrşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvîrşit