Fii ca Andrei și Filip | Devoțional | Ioan 1:41-45 (VIDEO)

Hristos a înviat!

În mesajul precedent am vorbit despre aceea că noi, ca și ucenici ai Domnuliu Isus trebuie să ne înarmăm cu gândul că Isus trebuie să crească, iar noi să ne micșorăm. Să continuăm să citim din Evanghelia după Ioan capitolul 1, versetele 41 până la 45.

“El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon, și i-a zis: „Noi am găsit pe Mesia” (care, tîlmăcit însemnează Hristos). Și l-a adus la Isus. Isus l-a privit, și i-a zis: „Tu ești Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa”, (care, tălmăcit, însemnează Petru). A doua zi Isus a vrut să Se ducă în Galilea, și a găsit pe Filip. Și i-a zis: „Vino după Mine”. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael, și i-a zis: „Noi am găsit pe Acela, despre care a scris Moise în lege, și proorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.” Ioan 1:41-45

Data trecută am citit despre Andrei care era fratele lui Simon Petru. Andrei, după ce a făcut cunoștință cu Domnul Isus a realizat că El este Mesia sau Hristosul, salvatorul mult așteptat de poporul lui Israel. Doar că el nu a păstrat pentru sine acest adevăr dar s-a dus și l-a împărtășit cu fratele său Petru.

În v.43 aflăm despre Filip, pe care Domnul Isus personal l-a chemat ca să-L urmeze. Filip, la rândul său s-a dus la Natanael și i-a zis: „Noi am găsit pe Acela, despre care a scris Moise în lege, și proorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.”

Nu știu dacă observați o legătură aici. Cei care se întâlnesc cu Domnul Isus imediat se duc și cheamă pe alții la Domnul Isus. Poate că azi auzit pe unii oameni spunând că ei au credință în inimă și o țin doar pentru ei. Un urmaș al lui Hristos totdeauna va dori să împărtășească altora că Isus este Hristosul, cel care salvează de păcate. El nu va păstra acest adevăr doar pentru sine, dar va dori să spună tuturor despre acest lucru.

Haideți să ne rugăm ca și noi, cei care am decis să-L urmăm pe Hristos să mergem și să vestim vestea bună rudelor și prietenilor noștri. Mai ales acum, în perioada sărbătorilor pascale avem un prilej în plus să facem acest lucru.

„Tatăl meu care ești în ceruri. Mulțumesc că m-ai chemat la tine și m-ai salvat de păcate. Ajută-mă și eu la rândul meu, așa ca Andrei și Filip să merg și să spun despre tine la alți oameni ca și ei să creadă la rândul lor. În numele Domnului Isus, amin.”

Așa să ne ajute Dumnezeu să mergem și să vestim Evanghelia tuturor oamenilor.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!