Este un sfînt fiecare membru al Bisericii?

Întrebare:

Omul care este membru de biserică se poate numi pe sine sfânt? Este el un sfânt?

Sfânt este cel care a fost sfinţit prin sângele sfânt al Domnului nostru Isus Hristos şi care a fost socotit neprihănit în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Sfânt. Aş vrea să încep răspunsul meu cu un pasaj din Epistola I a lui Pavel către Corinteni care scrie astfel:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru. (1 Corinteni 6:9-11)

Din acest text vedem că:

  • Creştinii Bisericii din Corint au fost spălaţi, au fost sfinţiţi şi au fost socotiţi neprihăniţi în Numele lui Isus Hristos şi prin Duhul Sfânt.
  • Sfinţirea lor a avut loc prin Duhul Sfânt, El este cel care-i face pe oameni sfinţi.
  • Unii din sfinţii din această biserică, înainte ca să fie sfinţiţi au fost curvari, închinători la idoli, preacurvari, malahi (bărbaţi care se prostituau cu homosexualii), sodomiţi (homosexuali), hoţi, lacomi, beţivi, defăimători, hrăpăreţi, etc.
  • Sunt sfinţi pentru că prin credinţă în Domnul Isus Hristos şi prin sângele Lui au fost spălaţi de toate aceste întinăciuni şi păcate.

La începutul Epistolei I către Corinteni, Apostolul Pavel spune despre creştinii acelei biserici că au fost sfinţiţi şi au fost chemaţi să fie sfinţi:

Pavel, chemat să fie apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Sosten, către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfinţiţi în Hristos Isus, chemaţi să fie sfinţi, şi către toţi cei ce cheamă în vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul lor şi al nostru: (1 Corinteni 1:1-2)

La începutul Epistolei către Efeseni îi numeşte sfinţi pe creştinii din Biserica acelui oraş:

Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt în Efes şi credincioşii în Hristos Isus: (Efeseni 1:1)

La începutul Epistolei către Filipeni Apostolul Pavel îi numeşte sfinţi pe toţi membrii Bisericii din acel oraş:

Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toţi sfinţii în Hristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii şi diaconii: (Filipeni 1:1)

Când le transmite salutări creştinilor din Filipi, Apostolul Pavel îi numeşte sfinţi pe creştinii care erau cu el la Roma şi scrie:

Toţi sfinţii vă trimit sănătate, mai ales cei din casa cezarului. (Filipeni 4:22)

Concluzia pe care trebuie să ne o facem este că orice creştin adevărat este un sfânt şi dacă nu trăieşte o viaţă sfântă, nu este nici creştin pentru că…

Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el. (1 Ioan 5:18)

Tu eşti un sfânt? Este viaţa ta trăită în sfinţenie? Dacă nu, de ce? Poate nu ai fost nici odată încă sfinţit pentru că nu ai întrat în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos? Grăbeşte-te să întri în Noul Legământ ca să fii sfinţit.

Dumnezeu să ne ajute pe toţi să trăim în sfinţenie potrivit cu chemarea pe care am primit-o să fim sfinţi.