Este o cinste să te ferești de certuri

În limba greacă cuvântul pentru ceartă est ἔρις (eris). Acest cuvânt din greacă înseamnă ”ceartă, controversă, dispută, luptă, întrecere verbală”. Acest cuvânt întotdeauna este folosit cu o conotație rea. Certurile sunt la ordinea zilei. Nu prea atragem atenție la acest subiect, dar tot mai des văd cum oamenii sunt porniți spre ceartă. Cearta izvorăște din orice, și parcă mai mult ca niciodată aceasta a devenit parte incontestabilă a vieții noastre. Ne certăm pentru că cei din jur nu împărtășesc aceleași opinii ca și noi sau de la cele mai bizare motive. Există familii creștine unde nu se mai opresc certurile și cei care le țin se scuză că așa sunt ei, că nu vor să fie fățarnici, că spun lucrurile pe față etc. Dumnezeu spune că cei care sunt prinși cu aceste certuri nu vor moșteni Împărăția Lui, chiar dacă unii sunt implicați activ în lucrarea Lui. Însă trebuie fiecare să știm că certurile sunt o faptă a firii, iar Biblia spune că oamenii certăreți nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Să nu se mai scuze nimeni că așa este el, și că așa-i este temperamentul.

Dimpotrivă noi trebuie să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă, ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele. (Romani 13: 12-14).

Vedem clar că certurile sunt puse în rând cu chefurile, bețiile, curvia, faptele de rușine, pizma, iar acestea descriu pe oamenii care trăiesc în întuneric, dar noi, cei care am crezut în Domnul Isus Hristos, nu mai trăim în întuneric. Unii oameni dintotdeauna au fost certăreți. Ei fac dezastru oriunde vin, mai ales în familiile lor. Iar atunci când un om certăreț pleacă dintr-un colectiv, oamenii se bucură, pentru că odată cu plecarea lor, revine pacea. Astfel de oameni aduc scuze că așa sunt ei, luând aceasta ca pe o virtute, argumentând că sunt mai deschiși, transparenți, spunând în față adevărul. De fapt ei nu spun adevărul, ci doar aduc neliniște și frică. Gura celor înțelepți spune lucruri plăcute, iar gura nebunilor împroașcă nebunie, așa spune Biblia. Dacă felul în care spui lucrurilor pe nume aduce numai durere, certuri, neînțelegeri, atunci nu mai crede că acest lucru este o virtute, ci trebuie să încetezi să mai faci așa.

Deasemenea, dacă ești un om înțelept trebuie să îi oprim la timp pe oamenii care provoacă cearta. Și apostolul Pavel ne îndeamnă să fim atenți la acei care au boala cercetărilor fără rost și boala certurilor de cuvinte. Din păcate m-am întâlnit cu astfel de oameni și din boala certurilor de cuvinte s-a născut pizmă, certurile, clevetirile, bănuielile rele și zadarnice ciocniri de cuvinte. Acești oameni par a discuta învățături, pe care însă le interpretează greșit, ele provocând pizmă și certuri. Acești oameni sunt numiți stricați la minte și lipsiți de adevăr.

Datoria noastră este să-i oprim, pentru că dacă nu vom face aceasta, ei vor provoca certuri în întreaga comunitate. În așa fel toți membrii vor fi afectați. De aceea, noi ca și creștini, trebuie să fim oameni înțelepți, să veghem și când vedem astfel de oameni în biserică să-i avertizăm să se oprească. Odată împăratul Solomon a spus că mai bine o bucată de pâine uscată cu pace, decât o casă plină de cărnuri cu ceartă! În acest verset sunt puse în contrast 2 lucruri: cearta cu pacea și prosperitatea cu sărăcia. E mai bine să trăiești în sărăcie, dar în înțelegere, decât în ceartă, fiind prosper. Deseori, în familii factorul economic produce ceartă, care nu se mai termină, creând o atmosferă insuportabilă în casă. Certurile fac viața mai gravă decât sărăcia.

Ele nu-ți mai dau voie să te bucuri de nimic. Dacă ești o persoană care provoacă certuri în familie, nu mai fă așa, pentru că certurile tale nu provoacă pace sau bucurie membrilor familiei. Și nu în ultimul rând să nu fiu eu unul care mă împlic în certuri care nu mă privesc. Pentru că dacă sunt deprins să fac acest lucru sunt ca unul care apuc câinele de urechi. De aceea să fiu atent la ce vorbesc și să fiu înțelept potolind mânia, oprind cearta și calmând mânia.