Este îngăduit unei femei să fie naşă de botez?

Întrebare:

Cum e considerată din punct de vedere religios, în fața lui Dumnezeu o femeie care botează copii? Știu cam tot despre atribuțiile nașei de botez, dar pe mine mă interesează cât de bine e să faci acest lucru? Vă mulțumesc!

Botezul pruncilor nu a fost practicat în vremea apostolilor ci este o învăţătură mult mai târzie. Biserica Ortodoxă învaţă că “La botez, nașul primește individual în brațe pruncul de parte bărbătească, iar nașa primește în brațe, tot individual, pruncul de parte femeiască.”

Practica naşilor de botez nu a fost prezentă în vremea sfinţilor apostoli şi nu este menţionată în Noul Testament. Conform învăţăturii Bisericii Ortodoxe “Nașii sunt persoanele care fac mărturisirea de credința in locul si in numele celui ce se botează.” Nici odată nu s-a făcut aşa ceva în vremurile apostolilor. Când evanghelistul Filip i-a vestit Evanghelia famenului Etiopian…

Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?” Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen. (Faptele apostolilor 8:36-38)

Filip a acceptat doar mărturisirea de credinţă făcută personal de cel care s-a botezat şi nicicum de o altă persoană. De altfel, şi Epistola către Romani mai scrie:

Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura: „Oricine crede în El nu va fi dat de ruşine.” (Romani 10:9-11)

Astfel, şi botezul pruncilor şi practica naşilor de botez nu au suport biblic.