Este adevărat că prin gândire pozitivă putem obține orice?

Întrebare:

Ieri seara am vizionat un documentar american numit “The secret”. În rezumat, o serie întreagă de medici sau alți oameni de știință afirmă că, dacă gândim pozitiv și ne punem în gând ceea ce dorim să fim pe viitor, asta se și întâmplă pe baza legii atracției. Atragi energie pozitivă sau negativă, după felul în care gândești. Chiar și marii savanți ai lumii, de gen Einstein sau Da Vinci au vorbit despre așa zisul secret, pe baza căruia toți am reuși să avem tot ce ne dorim, dacă intrăm pe aceeași lungime de undă cu universul. Desigur că, fiind făcut de americani, se vorbește cu precădere despre bani-mașini-case și, pe alocuri, despre sănătate. Nu prea se menționează nimic de Dumnezeu creatorul, ci se referă la o formă infinită de energie, numită univers, care funcționează pe baza legii atracției. Și mai simplu spus, suntem ceea ce gândim și universul ne răspunde la gânduri prin legea atracției-secretul și astfel reușim sau nu în ceva, depinde de ce ne propunem în gând să facem. Pare încurcat, însă eu unul înțeleg prin universul din documentar pe chiar Dumnezeu însuși, care dă fiecăruia după credința pe care o are în El, materializată în viața de zi cu zi…ca sa nu mai zic că nu se zice nimic despre ce gânduri avem despre semeni, deci e o abordare cam egoistă, zic eu, sau necreștină. Îmi doresc tot binele pentru mine, dar nu mă gândesc la cei din jur. Dvs ce părere aveți? Numai bine și Doamne ajută!

În primul rând, ideea exluderii lui Dumnezeu este deja o nebunie, vorbind în termenii Scripturii:

Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat oamenii, fac fapte urâte; nu este niciunul care să facă binele. (Psalmi 14:1)

Universul este creație! Este opera Creatorului, care este Dumnezeu. Nu din înțelepciune vine când cineva confundă creația cu Creatorul. De aceea mai spune Scriptura:

Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi; fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit; şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. (Romani 1:18-23)

Este adevărat că felul de gândire și atitudinile sunt  factori care influențează într-o oarecare măsură felul cum se vor desfășura evenimentele în viitor, dar hotărârea vine de la Dumnezeu.

Celui rău de ce se teme aceea i se întâmplă, dar celor neprihăniţi li se împlineşte dorinţa. – (Proverbe 10:24)

Dumnezeu decide pentru că El este Suveran. Și dacă cineva îl ignoră pe Dumnezeu și își face planuri mari în aroganța lui, să nu se înșele, căci va păți ca împăratul Nebucadnețar, despre care găsim următoarea relatare în Biblie:

După douăsprezece luni, pe când se plimba pe acoperişul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul şi a zis: „Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de şedere împărătească, prin puterea bogăţiei mele şi spre slava măreţiei mele?” Nu se sfârşise încă vorba aceasta a împăratului, şi un glas s-a coborât din cer şi a zis: „Află, împărate Nebucadneţar, că ţi s-a luat împărăţia! Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, şi vei locui la un loc cu fiarele câmpului, îţi vor da să mănânci iarbă ca la boi, şi vor trece peste tine şapte vremuri, până vei recunoaşte că Cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor şi că o dă cui vrea!” Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadneţar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roua cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului şi unghiile, ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadneţar, am ridicat ochii spre cer şi mi-a venit iarăşi mintea la loc. Am binecuvântat pe Cel Preaînalt, am lăudat şi slăvit pe Cel ce trăieşte veşnic, Acela a cărui stăpânire este veşnică şi a cărui Împărăţie dăinuie din neam în neam. Toţi locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor şi cu locuitorii pământului, şi nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-I zică: „Ce faci?” În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi; slava împărăţiei mele, măreţia şi strălucirea mea mi s-au dat înapoi; sfetnicii şi mai marii mei din nou m-au căutat; am fost pus iarăşi peste împărăţia mea, şi puterea mea a crescut. Acum, eu, Nebucadneţar, laud, înalţ şi slăvesc pe Împăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte, şi El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie!” (Daniel 4:29-37)

Împăratul Nebucadnețar avea o gândire foarte pozitivă cu privire la viitor, se aștepta la slavă, dar gândurile lui nici pe departe nu au atras favorurile universului. El a fost smerit de Dumnezeu, creatorul Universului. Tot așa a fost și cu bogatul nebun, care gândea foarte pozitiv din punctul lui de vedere și poate și din punctul de vedere al realizatorilor filmului “The secret”, pe care l-ați menționat la început. Numai că Dumnezeu a văzut altfel lucrurile și a decis. Nu l-a ajutat pe omul bogat cu nimic nici gândirea lui pozitivă și nici un fel de lege a atracției din Univers. Iată ce ne relatează Isus în Biblie despre el:

“Ţarina unui om bogat rodise mult. Şi el se gândea în sine şi zicea: „Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele.” „Iată”, a zis el, „ce voi face: îmi voi strica grânarele şi voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele; şi voi zice sufletului meu: „Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea şi înveseleşte-te!” Dar Dumnezeu i-a zis: „Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul; şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?” Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el, şi nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu.” Isus a zis apoi ucenicilor Săi: „De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi cu privire la viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. (Luca 12:16-22)

Să luăm bine seama la cuvintele Domnului Isus, cum trebuie să fie adevăratul fel pozitiv de gândire:

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. (Matei 6:33)

Așa să ne ajute Dumnezeu să gândim și să trăim.