(VIDEO) Felicitări cu Nașterea Domnului Isus Hristos

„De aceea, Domnul Însuşi vă va da un semn: Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un fiu şi-I va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).” Isaia 7:14

Dragi prieteni ai portalulului Moldova Creștină, vă felicităm călduros cu sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Isus Hristos. Dumnezeu S-a întrupat într-un grajd, într-o iesle de la Betleem ca să ne mântuiască de păcate, pentru care meritam pedeapsa veșnică. Fie ca această veste bună a dragostei lui Dumnezeu să vă lumineze inimile și să vă îndrepte inimile spre Împărăția Cerurilor.

Pe parcursul acestui an am încercat să vă ținem privirile țintuite spre Dumnezeu prin articolele, emisiunile realizate, dar și prin consilierea oferită prin intermediul serviciului de chat. Ne-am bucurat să vedem roadele muncii noastre prin scrisorile de mulțumire și de încurajare primite de la dumneavoastră, dar și prin oamenii care s-au împăcat cu Dumnezeu și au intrat în legământul cel nou prin apa botezului.

Rugăciunea noastră pentru dumneavoastră se găsește la 2 Tesaloniceni 1:11-12:

„De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui şi să împlinească în voi, cu putere, orice dorinţă de bunătate şi orice lucrare izvorâtă din credinţă, pentru ca Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit în voi şi voi, în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Hristos.”

Cu dragoste,

Echipa Moldova Creștină