Felicitare de Paști 2013

Vă felicităm cu marea sărbătoare a Paștelui, când prin învierea din morți a fost dovedit cu putere că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Noi deci, creștinii,  prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă prin credință din inimă și botez ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui și dacă am murit pentru păcat,  vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare și moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în noi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morți va învia și trupurile noastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuiește în noi. Oricine mărturisește cu gura lui pe Isus ca Domn și crede în inimă că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu credință mântuitoare, să fiți totdeauna umpluți cu Duhul Sfânt  și călăuziți de El. Să vă dea Dumnezeu sănătate, prospesperitate și bucurie sfântă. Hristos a înviat!