Familia în calitate de celulă a naţiunii

Celula este unitatea de bază a oricărui organism. Moartea în masă a celulelor aduce după sine moartea organismului în întregime. Bunăstarea celulelor în parte duce la bunăstarea organismului întreg. Să vedem care este rolul familiei în calitate de celulă a naţiunii.

Familia este o instituţie divină

În lumea aceasta sunt multe instituţii care sunt inventate de oameni. Nu la fel este cu familia. Aceasta este o instituţie divină, adică este instituită de însuşi Dumnezeu, care a zis:

De aceea, va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup. (Genesa 2:24)

Astăzi sunt multe tendinţe printre oameni să anihileze această instituţie. Au fost aşa tendinţe şi în vremea Domnului Isus, când fariseii ar fi dorit să le fie permis să-şi lase soţiile pentru orice pricină şi să-şi ia altele oricând doreau ei. De aceea, Domnul Isus le-a spus odată:

Oare n-aţi citit că Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, şi a zis: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un singur trup?” Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. (Ev. Matei 19:4-6)

Familia a fost instituită înaintea naţiunilor

Când i-a creat Dumnezeu pe primii oameni, Adam şi Eva, i-a împreunat într-o familie. De la ei s-au născut ceilalţi oameni şi aşa au apărut toate naţiunile. Apoi, din pricina răutăţii oamenilor, Dumnezeu a trimis un potop din care au scăpat cu viaţă doar 4 cupluri căsătorite. De la aceste familii au provenit toate naţiunile pe acest pământ.

Naţiunile de azi sunt un produs al familiilor puternice

Biblia ne relatează că popoarele îşi trag denumirea de obicei de la numele unui patriarh care a avut o familie puternică şi acea familie a stat la temelia naţiunii respective. Astfel, Miţraim a fost patriarhul de la care au pornit Egiptenii şi până în ziua de azi aşa se numeşte Egiptul (Misr sau Misraim). Poporul Israel se numeşte aşa după Iacov al cărui nume Dumnezeu l-a schimbat apoi în Israel şi înseamnă „Cel ce se luptă cu Dumnezeu”. Cu părere de rău, noi, celelalte naţiuni care am fost departe de Dumnezeu şi de Cuvântul Lui, nu ne-am păstrat istoria scrisă ca să ştim de la cine ne tragem, dar cu siguranţă, naţiunile noastre sunt produsul unor familii puternice.

Familia asigură perpetuarea naţiunii

Copiii care s-au născut într-o familie, care au crescut într-o familie, realizează valoarea familiei şi doresc apoi să-şi întemeieze una. Sunt şi copiii care au fost lipsiţi de o familie şi ei realizează şi mai mult valoarea familiei şi astfel caută să întemeieze una puternică. Doar în aceste familii se pot naşte copiii care învaţă valorile neamului şi le transmit mai departe. Dacă slăbeşte instituţia familiei, naţiunea se va ruina şi în cele din urmă va dispărea.

Instituţia familiei este în prag de colaps în Moldova

Într-un interviu recent la ProTV s-a relatat că fiecare al patrulea cuplu căsătorit din ţară, care are vârsta până la 30 de ani este steril, adică nu pot avea copii. După 30 de ani, situaţia este şi mai gravă pentru că fiecare al doilea cuplu nu mai pot avea copii. Printre cauzele acestei catastrofe demografice comentatoarea a numit, în primul rând, nivelul înalt de îmbolnăviri cu boli sexual transmisibile. Dar care este cauza acestui nivel ridicat de infectări cu boli sexual transmisibile? Imoralitatea. Imoralitatea distruge familia şi o afectează grav. Din pricina imoralităţii tinerii nu mai vor azi să se căsătorească, ci preferă să trăiască în concubinaj, adică în curvie. Apoi, în acelaşi reportaj s-a spus că anual fac avort peste 14.000 de femei din ţară. Aşa ne este distrusă naţiunea. Aşa sunt omorâţi cei de un sânge cu noi. Sunt omorâţi de mamele lor proprii.

Ministerul Justiţiei elaborează legi care subminează grav instituţia familiei

Sub presiunea organizaţiei homosexualilor „GenderDoc-M”, Ministerul Justiţiei a elaborat un proiect de Lege pentru prevenirea şi combaterea discriminării care cuprinde şi sintagma „orientare sexuală” prin care statul va lua sub protecţia sa pe toţi cei ce practică şi răspândesc perversiuni sexuale. Prin adoptarea acestei legi statul le va oferi protecţie legală şi le va facilita homosexualilor intrarea în şcolile publice pentru a-i învăţa pe copii practici imorale, aşa ca ei apoi să nu mai fie în stare a-şi întemeia o familie.

Este datoria fiecăruia din noi să facem tot ce putem pentru a proteja familia şi a opri imoralitatea impusă care ameninţă grav viitorul naţiunii noastre.