O lecție învățată de la famenul etiopian

„Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un Etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a Etiopienilor, și îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo, și ședea în carul lui, și citea pe proorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: „Du-te, și ajunge carul acesta!”. Filip a alergat, și a auzit pe Etiopian citind pe proorocul Isaia. El i-a zis: „Înțelegi tu ce citești?”. Famenul a răspuns:,,Cum aș putea să înțeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?„Și a rugat pe Filip să se suie în car, și să șadă împreună cu el. Locul din Scriptură, pe care-l citea, era acesta:,,El a fost dus ca o oaie la tăiere; și, ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu Și-a deschis gura; în smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui? Căci viața I-a fost luată de pe pămînt„. Famenul a zis lui Filip:,,Rogu-te, despre cine vorbește proorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul?„” (Fapte 8:27-34)

În timp ce citeam ieri pasajul de mai sus, mi-a atras atenția un element care mi-a părut foarte interesant. Famenul se întorcea de la Ierusalim, unde I s-a închinat Domnului, iar în drum spre casă CITEA cartea proorocului Isaia. Cât n-ar părea de banal, dar omul acesta și-a folosit timpul liber pentru a studia Cuvântul lui Dumnezeu. El strângea Cuvântul în inima lui ca să nu păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. El și-a găsit plăcerea în Legea Domnului și zi și noapte cugeta la Legea Lui. Chiar dacă nu înțelegea ceva, el nu ceda, dar persevera ca să înțeleagă. Parcă văd cum se ruga lui Dumnezeu, precum David, și-I cerea:

„Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!” (Psalmul 119:18)

Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea inimii lui și i-a trimis în cale pe Filip, care i-a explicat proorocia din Isaia și despre mântuirea pe care famenul o poate căpăta prin credința în Domnul Isus. Famenul a crezut Evanghelia, s-a botezat și, plin de bucurie, și-a văzut mai departe de drum.

„Atunci Filip a luat cuvîntul, a început dela Scriptura aceasta, și i-a propovăduit pe Isus. Pe cînd își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Și famenul a zis:,,Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?„ Filip a zis:,,Dacă crezi din toată inima, se poate„.Famenul a răspuns:,,Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu„. A poruncit să stea carul, s’au pogorît amîndoi în apă, și Filip a botezat pe famen. Cînd au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie” (Fapte 8:35-39)

Famenul era un funcționar de rang înalt pe lângă împărăteasa Candace și avea multe griji și responsabilități. Cu toate acestea el a știut să-și aleagă prioritățile bine, a pus Cuvântul lui Dumnezeu mai presus de orice și Dumnezeu a privit la el.

Dar ce loc ocupă Cuvântul lui Dumnezeu în viața ta? Când ai deschis Biblia ultima oară ca să o studiezi? Cu ce îți ocupi timpul liber: deschizi Facebook-ul ca să te mai relaxezi sau deschizi Cuvântul lui Dumnezeu ca să crești duhovnicește? Ce faci în transportul public sau acasă după ce te întorci de la închinarea de la biserică? Cât de mult perseverezi în a înțelege Cuvântul lui Dumnezeu?

Dumnezeu să ne binecuvânteze să umblăm după lucrurile de sus și să creștem în cunoașterea Domnului nostru Isus Hristos, prin studierea continuă a Cuvântului Său.