Să fim siguri că predarea Religiei în şcoală va aduce Creştinism şi nu erezii, talismane, sau zodiacul?

Dorind să cunosc mai bine cum avansează proiectul introducerii disciplinei Religia în şcoală, am cumpărat ziarul Făclia (Nr.44 din 27 noiembrie 2010). Chiar la pagina 2 am găsit articolul “De ce să nu bată vântul, dacă Religia revine în şcoală?” semnat de Virgil Mândâcanu, în care autorul aduce critici profesorului de matematică Anatolie Cibotaru din Sărata Nouă, Făleşti, care, mi-am dat seama că, s-a pronunţat împotriva predării disciplinei Religia în şcoală. Nu ştiu care au fost motivele invocate de Anatol Cibotaru, dar am văzut că autorul articolului vede necesară predarea disciplina Religia în şcoală pentru a se proteja, sau a proteja copiii de influenţa misionarilor care ar dori să domine mondial, să ne anuleze patria, limba şi credinţa. Este adevărat că sunt aşa misionari şi exemple ne pot sluji Mooniştii şi Mormonii.  Dar nu trebuiesc trecuţi în această categorie toţi misionarii creştini. Avem şi misionari care din dragoste pentru oamenii din ţara noastră au lăsat ţările lor, confortul, şi au venit să slujească oamenilor din Moldova învăţând din Sfintele Scripturi. Un exemplu frumos este Mark McGormik din Goteşti.

Misiunea este componentă esenţială a credinţei creştine şi este de neimaginat un creştin care să vorbească de rău sau să se opună misiunii. De altfel, dacă nu ar fi fost Apostolul Andrei un misionar, cum ajungea Evanghelia pe meleagurile dacilor? Marea însărcinare lăsată de Domnul Isus ucenicilor (iar dacă suntem creştini, atunci suntem şi noi ucenicii Lui) a fost MISIUNEA:

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:19-20)

Virgil Mândâcanu îl mai citează pe T. Russu care ar fi scris astfel: “De ce, dar, i-ar fi îngăduit unui oarecare unchiaş să vină să-mi spună mie, la Suruceni, în curtea unei feţe bisericeşti, că Dumnezeu cel bun e din Patria lor, undeva peste ocean, că de Dumnezeul meu eu trebuie să mă lepăd?… Ce au aceşti trimişi cu Dumnezeul meu? Cu mama mea? Cu limba mea? Cu Patria mea?” Nu ştiu la ce caz se referă autorul şi la ce unchiaş.  Dar dacă vine cineva să ne abată de la Dumnezeul adevărat, să nu-i urmăm.

În acelaşi timp, mă întreb cât de bine cunoaştem noi pe Dumnezeul adevărat cu care ne lăudăm? Cât de bine îl cunosc cei de la ziarul “Făclia” dacă au acceptat să fie publicat împreună cu acest articol şi anunţul unor şarlatani care se numesc preoţi şi stariţă.

Maica Sofia cu talismane și zodie

Cum poate acest Iosif să se pretindă preot şi cum poate această Sofia să se pretindă stareţă când ei practică lucruri păgâne şi categoric interzise de Dumnezeu. În anunţul lor scriu:

Maica Stareţă Sofia împreună cu preotul Iosif fac minuni Dumnezeieşti prin deschiderea cărţii sfinte. S-a reîntors de curând din superba ţară Israel, de la Mormântul Sfânt cu cele mai puternice leacuri şi rugăciuni sfinte, plante, licori şi talismane pentru a ajuta oamenii cu necazuri şi probleme. Rezolvă orice fel de problemă pe baza zodiei şi numelui chiar de la distanţă.

Unde scrie în Biblie să fi făcut primii creştini astfel de urâciuni? Acesta este curat păgânism şi urâciune înaintea lui Dumnezeu care a spus:

După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveţi să faci după urâciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele şi de ghicitori; dar ţie, Domnul Dumnezeul tău nu-ţi îngăduie lucrul acesta. (Deuteronomul 18:9-14)

Împăratul Iosia a fost nevoit să cureţe ţara de astfel de nelegiuiri şi…

A izgonit pe preoţii idolilor, puşi de împăraţii lui Iuda să ardă tămâie pe înălţimi în cetăţile lui Iuda şi în împrejurimile Ierusalimului, şi pe cei ce aduceau tămâie lui Baal, soarelui, lunii, zodiilor şi întregii oştiri a cerurilor. (2 Împăraţi 23:5)

Dacă zicem că suntem creştini şi ne închinăm Dumnezeului Adevărat, atunci să trăim în deplină ascultare de Cuvântul Lui. Altfel, ce va înţelege un profesor de religie din ţară când va citi acest număr al ziarului “Făclia” şi va pune împreună articolul lui Virgil Mândăcanu şi anunţul şarlatanilor care se prezintă drept preoţi şi stareţă.