Este adevărat că Azazel este cel care a învățat pe oameni să facă arme?

Întrebare:

Eu cunosc o poveste a îngerilor decăzuți și, în mod special, despre Azazel. Este adevărat că Azazel este cel care a învățat pe oameni să uneltească arme? Este adevărat că acestor îngeri căzuți le plăceau femeile pământence și că, într-un final, Azazel a ajuns un demon de rang 4, paznic al diavolului? A existat Azazel și toți ceilalti Nephilimi care au învățat oamenii arta războiului, alții – orgiile sexuale și așa mai departe? 

Nu, aceste lucruri nu sunt scrise în Sfintele Scripturi. Despre Azazel este scris doar în capitolul 16 al cărții Levitic următoarele:

1 Domnul a vorbit lui Moise, după moartea celor doi fii ai lui Aaron, morţi cînd s’au înfăţişat înaintea Domnului. 2 Domnul a zis lui Moise: „Vorbeşte fratelui tău Aaron, şi spune- i să nu intre în tot timpul în sfîntul locaş, dincolo de perdeaua din lăuntru, înaintea capacului ispăşirii, care este pe chivot, ca să nu moară; căci deasupra capacului ispăşirii Mă voi arăta în nor. 3 Iată cum să intre Aaron în sfîntul locaş. Să ia un viţel pentru jertfa de ispăşire şi un berbece pentru arderea de tot. 4 Să se îmbrace cu tunica sfinţită de in, şi să- şi pună pe trup ismenele de in; să se încingă cu brîul de in, şi să- şi acopere capul cu mitra de in; acestea sînt veşmintele sfinţite, cu cari se va îmbrăca el dupăce îşi va spăla trupul în apă. 5 Să ia, dela adunarea copiilor lui Israel, doi ţapi pentru jertfa de ispăşire, şi un berbece pentru arderea de tot. 6 Aaron să- şi aducă viţelul lui pentru jertfa de ispăşire, şi să facă ispăşire, pentru el şi pentru casa lui. 7 Să ia cei doi ţapi, şi să- i pună înaintea Domnului, la uşa cortului întîlnirii. 8 Aaron să arunce sorţi pentru cei doi ţapi: un sorţ pentru Domnul, şi un sorţ pentru Azazel. 9 Aaron să ia ţapul care a ieşit la sorţi pentru Domnul, şi să- l aducă jertfă de ispăşire. 10 Iar ţapul care a ieşit la sorţi pentru Azazel, să fie pus viu înaintea Domnului, ca să slujească pentru facerea ispăşirii, şi să i se dea drumul în pustie pentru Azazel. (Levitic 16:1-10)

Despre Azazel învățăm din acest pasaj următoarele:

  • pentru el era aruncat un sorț, ca apoi să fie oferit unul din cei doi țapi care erau puși înaintea Domnului la ușa cortului
  • țapul care a ieșit la sorți pentru Azazel trebuia să fie pus viu înaintea Domnului ca să slujească  pentru facerea ispășirii
  • țapului trebuia să i se dea drumul în pustie pentru Azazel

Din text se poate înțelege că acest Azazel este cineva viu, o persoană, mai ales că este pus în contrast cu Dumnezeu. Unii cercetători spun că cuvântul acesta “azazel” în traducerea din ebraică înseamnă despărțire, separare și, deci, simboliza despărțirea, separarea păcatului de oamenii care le-au mărturisit și nu se referea la o ființă.

Cât privește faptul dacă Azazel a fost unul din îngerii căzuți care au învățat oamenii să facă arme și celelalte lucruri pe care le-ați menționat, despre aceasta este scris în una din cărțile apocrife, și anume, Cartea lui Enoh. Cărțile Apocrife nu au fost insuflate de Duhul Sfânt, fac afirmații care vin în contradicție cu adevărurile revelate de Dumnezeu în Sfintele Scripturi și deci, nici informația din ele nu poate fi toată crezută și acceptată ca și adevărată.