Expresii românești pentru fiecare zi (1) 

Limba română este una dintre cele mai melodioase și armonioase limbi din lume. Pentru pastila din ediția aceasta, am ales șapte expresii românești pe care am putea să le adăugăm la vocabularul nostru pe care îl folosim zi de zi.  

 

1. A-ȘI SPUNE CUVÂNTUL – a-și expune punctul de vedere

Exemple:  

În cadrul ședinței de planificare, fiecare membru al echipei și-a spus pe rând cuvântul cu privire la problema adusă în discuție. 

 

2. A FI DE COMPETENȚA CUIVA – a intra în atribuțiile cuiva

Exemple: 

Este de competența autorităților unui stat să asigure cetățenilor un trai liniștit, mai multe locuri de muncă, accesul la educație și posibilitatea de a se realiza acasă. 

 

3. A CITI PE FAȚA CUIVA – a examina cu atenție pe cineva

Exemple: 

Pe chipul unei mame iubitoare întotdeauna vei citi blândețe, o inimă plină de pace, dăruire de sine și grijă față de copilul ei. 

Bunicii sunt mereu în așteptarea copiilor și a nepoților. Atunci când le calcă pragul casei, pe fața lor poți citi multă bucurie, iar în ochi – seninătate. 

 

4. A AVEA CONDEI – a avea talent la scris

Exemple: 

Acest tânăr are condei de scriitor – textele semnate de el sunt captivante, ușor de citit și pline de conținut. 

 

5. A SE LĂSA DUS DE CURENT – a se lăsa influențat de părerile altora

Exemple: 

Apostolul Pavel a fost un om care nu s-a lăsat dus de curent niciodată. A avut întotdeauna curajul să-i înfrunte pe cei care urmăreau să-i facă rău sau care doreau să-l abată de la scop, să-i confrunte pe cei care trăiau în păcate și, în orice situație, căuta să împlinească voia lui Dumnezeu în lucrarea la care a fost chemat. 

 

6. A CITI PRINTRE RÂNDURI – a pricepe și ceea ce nu este exprimat direct într-un text

Exemple: 

Când femeia din Tecoa a fost trimisă de către Ioab la împăratul David, el i-a citit mesajul printre rânduri 

„Roaba ta a zis: «Cuvântul domnului meu, împăratul, să-mi dea odihnă. Căci domnul meu, împăratul, este ca un înger al lui Dumnezeu, gata să audă binele şi răul. Şi Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine.» 

Împăratul a răspuns şi a zis femeii: «Nu-mi ascunde ce te voi întreba.»  Şi femeia a zis: «Să vorbească domnul meu, împăratul!» 

Împăratul a zis atunci: «Oare mâna lui Ioab nu este ea cu tine în toată treaba aceasta?» Şi femeia a răspuns: «Viu este sufletul tău, împărate, domnul meu, că nu este cu putinţă nicio abatere, nici la dreapta, nici la stânga, de la tot ce a zis domnul meu, împăratul. În adevăr, robul tău Ioab mi-a poruncit şi a pus în gura roabei tale toate aceste cuvinte. Ca să dea o altă înfăţişare lucrului, a făcut robul tău Ioab lucrul acesta. Dar domnul meu este tot atât de înţelept ca şi un înger al lui Dumnezeu, ca să cunoască tot ce se petrece pe pământ.» (2 Samuel 14:17-20) 

 

7. PE CONT PROPRIU – pe propria răspundere, independent

Exemple: 

Tinerii care întemeiază o nouă familie trebuie să facă față necesităților și provocărilor vieții pe cont propriu. 

În procesul de educare a copiilor, părinții ar trebui să ia în considerare starea lor morală și spirituală, să pună accent pe formarea unui caracter integru, să se gândească la fericirea și la viitorul lor, să-i învețe cum să facă alegeri corecte și cum să ajungă să fie pe cont propriu. 

În ediția următoare, vom veni cu un set nou de expresii, pe care vom putea să le adăugăm la vocabularul nostru, și le vom încadra în contextul potrivit.