Expresii românești pentru fiecare zi (2) 

În articolul precedent, am adus câteva exemple de expresii practice, care ne pot îmbogăți vorbirea, dacă le adăugăm la vocabularul nostru de zi cu zi. Astăzi vom veni cu alte expresii, la fel de practice, și le vom încadra în contextul potrivit. 

 1. A LUA ATITUDINE – A-și manifesta poziția, a afirma cu hotărâre, prin vorbe sau fapte, punctul de vedere față de cineva sau față de ceva. 

Exemple: 

Un cetățean conștiincios întotdeauna va lua atitudine cu privire la lucrurile care se întâmplă în jurul lui. 

Organele de drept ar trebui să ia atitudine cu privire la fiecare încălcare a legii, deoarece doar astfel se va păstra ordinea publică și oamenii vor putea duce un trai liniștit în țara lor.  

 

2. A CREA SENZAȚIA DE – A cauza, a determina, a face, a produce.

Exemple: 

Pentru a crea senzația de spațiu în bucătărie, se recomandă să folosim fațade de sticlă, rafturi sau zone deschise pentru depozitare sau expunere a veselei, a paharelor și a decorurilor. 

Culorile au anumite efecte psihologice și fiziologice asupra omului. Spre exemplu, culoarea verde scade presiunea sangvină și ajută la relaxarea mușchilor și a gândurilor, iar la nivel psihologic, creează senzația de liniște, de bună dispoziție, de relaxare, de meditație și de echilibru.   

 

3. ÎN ADÂNCUL INIMII (sau sufletului) – în partea cea mai ascunsă a conștiinței cuiva.

Exemple: 

Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii: fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu!” (Psalmul 51:6) 

În adâncul inimii, fiecare om dorește să fie respectat, apreciat și să simtă că are valoare. 

 

4. ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ – cunoscând bine un lucru, o situație.

Exemple: 

Atunci când dorești să realizezi un interviu, întrebările trebuie să fie scurte, clare și puse în cunoștință de cauză  

Directorul unei companii trebuie să ia întotdeauna decizii în cunoștință de cauză.  

 

5. A-ȘI LUA ANGAJAMENT – a-și lua o obligație din proprie inițiativă de a duce ceva la bun sfârșit sau de a realiza ceva înainte de termen. 

Exemple: 

România și-a luat angajamentul să sprijine Republica Moldova în integrarea europeană. 

După moartea lui Saul și a fiului său, Ionatan, împăratul David și-a luat angajamentul să-i ofere adăpost și protecție lui Mefiboșet, fiul lui Ionatan. 

„Împăratul a zis: «Nu mai este nimeni din casa lui Saul, ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu?» Și Țiba a răspuns împăratului: «Mai este un fiu al lui Ionatan, olog de picioare.» […] 

David i-a zis: «Nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea.» […] 

Mefiboşet locuia la Ierusalim, căci mânca totdeauna la masa împăratului. El era olog de amândouă picioarele.” (2 Samuel 9:3, 7, 13)   

 

6. A LUMINA 

Exemple:

„În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o.” (Ioan 1:4-5)

 

– A LUMINA PE CINEVA – a face pe cineva să înțeleagă, a-i deschide cuiva ochii.

Exemple: 

„Căci Dumnezeu, care a zis: «Să lumineze lumina din întuneric», ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos.” (2 Corinteni 4:6) 

 

7. A SE LUMINA

– A SE LUMINA LA FAȚĂa căpăta o expresie de mulțumire, de bucurie; a se însenina la față.

Exemple:  

Maria s-a luminat la față în momentul în care L-a recunoscut pe Domnul Isus după înviere. 

„Isus i-a zis: «Marie!» Ea s-a întors şi I-a zis în evreiește: «Rabuni!», adică „Învăţătorule!” «Nu Mă ține», i-a zis Isus, «căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci du-te la frații Mei și spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.»”  (Ioan 20:16-17) 

 

– A SE LUMINA DE ZIUĂ – a se face ziuă, a se revărsa zorile.

Exemple:

„După plecarea lor, Ahimaaț și Ionatan au ieșit din fântână și s-au dus să dea de știre împăratului David. Au zis lui David: «Sculați-vă și grăbiți-vă de treceți apa, căci Ahitofel a plănuit cutare și cutare lucru împotriva voastră. David și tot poporul care era cu el s-au sculat și au trecut Iordanul. Când se lumina de ziuă, nu rămăsese niciunul care să nu fi trecut Iordanul.» (2 Samuel 17:21-22)

Limba și istoria  sunt cartea de vizită a unui neam. Modul în care vorbim limba arată cât de mult ne respectăm țara și pe noi înșine. În articolul următor, vom vorbi despre mijloacele de îmbogățire a unei limbi.