EXCLUSIV! A fost elaborat proiectul de lege privind înfiinţarea centrelor de consiliere pre-avort în Republica Moldova

Asociaţia „Pentru Familie”, în parteneriat cu Asociaţia „Juriştilor Creştini din Moldova” au definitivat proiectul de lege cu privire la înfiinţarea, funcţionarea şi organizarea cabinetelor (centrelor) de consiliere pre-avort în Republica Moldova.

Autorii documentului au pornit de la premisa că in legislaţia Republicii Moldova nu există o reglementare care sa instituie obligaţia informării femeii gravide care ia în considerare întreruperea voluntară a cursului sarcinii (avortul la cerere), cu privire la consecinţele medicale, fizice şi psihice, imediate şi tardive. De-asemenea, practica medicală de specialitate atestă faptul că un număr suficient de mare de femei care au acceptat efectuarea avortului regretă în mod profund actul de întrerupere a sarcinii, pe care îl consideră o mare greşeala si invoca faptul ca nu au fost informate suficient cu privire la riscurile si consecinţele existente la o întrerupere de sarcina.

Ţările membre ale Uniunii Europene, cum ar fi Belgia, Germania, Italia, Ungaria, Luxemburg, Olanda, Slovacia si Polonia, unde a fost instituită obligativitatea unei informări prealabile a femeilor însărcinate despre consecinţele avortului, se bucură de o diminuare sporită de circa 20-30% a numărului de întreruperi de sarcină.