De ce există excepţii de la regulă în Biblie?

Întrebare:

De ce a îngăduit Dumnezeu aceste ”excepții de la regula ”, voi da doar doua exemple Biblice. 1.) este scris in Scriptură că oamenilor le este rânduit sa moara o singura data (Evrei 9:27) totuși au fost nenumărate cazuri de oameni care au murit de doua ori (1 Împ 17:22 ; 2 Împ 8:5 ; Matei 27:52; Marcu 5:25 ; Ioan 11:44). Biblia ne spune de acești oameni ca au fost înviaţi, dar in mod firesc au murit iar. 2.) Încălcarea unei porunci in mod voluntar data de Domnul Isus unor oameni in anumite situații. Vezi exemplul din Marcu 7:36, aceasta incălcare de porunca era considerata ca un păcat sau nu?

În toate cazurile când au fost înviaţi anumiţi oameni, Dumnezeu şi-a arătat slava ca oamenii să creadă în El. Când mergea să-l învie pe Lazăr, Domnul Isus le-a spus ucenicilor:

Atunci Isus le-a spus pe faţă: „Lazăr a murit. Şi mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi, ca să credeţi. Dar acum, haidem să mergem la el.” (Ioan 11:14-15)

Deci, scopul acestei învieri a fost ca să creadă oamenii că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi crezând să aibă viaţă veşnică în Numele Lui.

Nu ştiu cât de mare a fost păcatul celor care au mărturisit despre Isus Hristos când le-a fost interzis de Mântuitorul să facă aceasta. Ştiu însă, că un păcat mult mai mare au cei care astăzi nu le vestesc altora Evanghelia şi nesocotesc  porunca Domnului Isus care a spus:

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:19-20)

Să ne ajute Dumnezeu să le spunem tuturor oamenilor Evanghelia.