Este îngăduit unui creștin să meargă la vânătoare ?

Întrebare:

Bună ziua. Am o întrebare din interes. Este îngăduit unui creștin sa meargă la vânătoarea animalelor ? Vă mulţumesc anticipat. 

creștin la vânătoare

Biblia nu interzice vânătoarea animalelor

Personal, nu am găsit în Sfânta Scriptură o interdicţie dată de Dumnezeu cu privire la vânătoarea animalelor. Dimpotrivă, după potop, Dumnezeu a dat lui Noe următoarele porunci:

Dumnezeu a binecuvântat pe Noe şi pe fiii săi şi le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul. S-apuce groaza şi frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mişcă pe pământ şi pe toţi peştii mării: vi le-am dat în mâinile voastre! Tot ce se mişcă şi are viaţă să vă slujească de hrană: toate acestea vi le dau, ca şi iarba verde. (Geneza 9:1-3)

După cum vedeţi, poruncile date de Dumnezeu lui Noe nu interzic vânatul. “Tot ce se mişcă şi are viaţă să vă slujească de hrană”. “Tot ce se mişcă” Dumnezeu a dat omului ca hrană aşa cum a dat la început şi iarba verde ca să le slujească de mâncare.

Dacă ne uităm mai departe în Vechiul Testament, vedem şi alte cazuri când anumite persoane au vânat şi nu vedem nici un fel de condamnare din partea Lui Dumnezeu. În capitolul următor după cel citit găsim exemplul lui Nimrod care a fost numit…

Nimrod-vânător înaintea Domnului

Cuş a născut şi pe Nimrod: el este acela care a început să fie puternic pe pământ. El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului; iată de ce se zice: „Ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului.” (Geneza 10:8-9)

Ismael a fost vânător

Biblia zice că

Dumnezeu a fost cu copilul(Ismael), care a crescut, a locuit în pustiu şi a ajuns vânător cu arcul. (Geneza 21:20 textul italic din paranteză adăugat de autor)

Apoi avem şi cazul lui Esau, când…

Isaac a trimis pe Esau la vânat

Patriarhul Isaac, fiul lui Avraam, avea doi fii Esau şi Iacov. Biblia spune despre Esau că el a fost un vânător îndemânatic (Geneza 25:27). Când Isaac, tatăl lui, a dorit să-l binecuvânteze pe Esau, i-a dat următoarea însărcinare:

„Adu-mi vânat şi fă-mi o mâncare ca să mănânc şi te voi binecuvânta înaintea Domnului, înainte de moartea mea.” (Geneza 27:7)

Dacă vânatul avea să fie un lucru rău, atunci cu siguranţă Dumnezeu ar fi intervenit în cazuri ca şi acestea, cel puţin pentru a ne atenţiona că a merge la vânat este un păcat.

Totuşi…

Vânătorul creştin trebuie să respecte legea statului

Ca şi creştini, suntem chemaţi să nu încălcăm, ci să respectăm legea statului în care trăim. Din câte ştiu, cel puţin în Republica Moldova sunt anumite perioade când este permis sau interzis vânatul. Creştinul poate merge la vânat, dar în limitele puse de legea statului.

Dumnezeu să ne ajute să trăim şi să ne bucurăm de tot ce ne-a dat El, trăind şi împlinind Cuvântul Lui!