Este un act de trădare căsătoria cu un musulman?

Întrebare:

Voi fi eu trădătoare dacă mă căsătoresc cu un musulman – eu femeie creştină? Am foarte mare nevoie de un răspuns. Mulţumesc!

myWPEditImage ImageMusulmanii duc o politică clară de a atrage fetele creștine la Islam, prezentându-le câteva lucruri, pe care acestea ușor le cred. În primul rând, ei afirmă că creştinii şi musulmanii se închină unuia şi aceluiaşi Dumnezeu. Apoi le spun că ei, musulmanii, îl “iubesc” pe Isus şi cred în El. Aceasta se întâmplă încetul cu încetul, până ce fetele creştine sau mai degrabă cele ce se numesc “creştine” cad în plasa deosebit de periculoasă a islamului. Vei fi socotită trădătoare dacă te căsătoreşti cu un musulman? Da, vei fi şi uite de ce: 

De ce căsătoria cu un musulman este trădare?

Pentru că Islamul este o religie condusă de duhul lui Antihrist şi orice căsătorie cu un musulman, nu este altceva decât o trădare faţă de Domnul Isus Hristos şi Adevărul Său. Islamul neagă Dumnezeirea Domnului Isus şi jertfa Lui Mântuitoare. Această religie a fost adusă de cel rău, cu scopul de a distruge şi nega doctrina mântuirii prin credinţă în Domnul Isus Hristos, Mântuitorul lumii. Acum gândeşte-te singură, draga mea, poate o astfel de căsătorie să fie plăcută Lui Dumnezeu ? Nicidecum! Biblia interzice categoric astfel de căsătorii când zice:

Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui Viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.” (2 Corinteni 6:14-16)

Întrebările retorice din textul de mai sus şi contrastele prezentate în aceste versete ne arată desluşit că nu este plăcut Lui Dumnezeu când un creştin se înjugă (în cazul nostru – prin căsătorie) la un jug nepotrivit cu un necreştin(în cazul nostru musulman). Poate te întrebi acum, Care sunt pericolele căsătoriei între un creştin şi un musulman? Această căsătorie va lăsa multe şi foarte grave urmări, dar mai jos îţi voi prezenta doar câteva din ele. 

Convertire la Islam

De fapt, unul din scopurile pentru care musulmanii doresc să se căsătorească cu fetele creştine este tocmai pentru a le converti la islam. Faptul că doreşti sau nu acest lucru mai puţin contează. Odată convertită la islam, nu mai ai dreptul să întorci spatele acestei religii. Chiar dacă vei dori să o faci, potrivit islamului, o vei face-o cu preţul vieţii.

Bătută fără motiv întemeiat

Bărbatul musulman are dreptul din partea lui Allah ca să-şi bată soţia, pentru că cartea lui de căpătâi îl învaţă astfel:

Pe acelea(din soţii) de a căror neascultare vă temeţi, povăţuiţile, părăsiţile în paturi şi loviţi-le! Dar dacă ele revin şi ascultă de voi, atunci nu mai căutaţi pricină împotriva lor. Allah este Cel mai Înalt, Măreţ. (Sura 4:34) Soţul musulman va avea tot dreptul religios şi “sfânt” din partea lui Allah ca ori de câte ori se va teme doar de neascultare ta, să  aplice pedeapsă fizică. Potrivit cu acest verset, el va avea dreptul să te priveze şi de relaţia intimă, folosind aceasta tot ca şi o pedeapsă lăsată de Allah. Un alt pericol este că,

Aveţi toate şansele să fiţi a doua sau a treia şi de ce nu, chiar  cea de a 4-a soţie Poligamia este permisă în Coran. Însuşi Mahomed, care este socotit prooroc în islam, a avut mai mult de 11 soţii. Una din ele pe nume Aişa,  era de doar 9 ani când el, fiind de 53, a întreţinut relaţii sexuale cu ea. O altă soţie a fost nora sa. Alta, a fost luată de soţie şi a întreţinut relaţii sexuale cu ea pe când încă sângele soţului ei era cald…  Îţi spun toate acestea, pentru că odată căsătorită cu un musulman, niciodată nu veţi avea garanţia că nu-l veţi împărţi cu nici o altă femeie. Ca şi soţie, orice femeie îşi doreşte ca soţul ei să fie doar al ei, atât fizic cât şi la nivel de gânduri şi dorinţe. În societatea în care trăim foarte puţine femei se bucură de această binecuvântare în familie. Fiind căsătorită cu un musulman, aceasta va fi practic imposibil de realizat în cazul tău…  Totuşi dacă vei rămâne credincioasă lui Dumnezeu şi-L vei căuta pe El din toată inima ta, sunt sigur că El te va răsplăti cu un soţ creştin iubitor.

Gândeşte-te la copii

Ca orice altă femeie, când te gândeşti la căsătorie, te gândeşti şi la copii. Nu-i aşa ? Acum, să admitem că ai avut harul să rămâi “creştină”, chiar dacă soţul este musulman. Dar te gândeşti ce vei face atunci când vor apărea copiii ?

Tata, va dori ca aceştia să fie educaţi în spiritul islamului şi potrivit doctrinei islamiste, orice copil se naşte musulman”. Într-un final ai toate şansele să devii acea armă pentru răspândirea islamului în lume, şi anume “pântecele femeii”.  Şi cel mai groaznic va fi, că acest “pântece” va fi unul de femeie “creştină”… Ce vei face atunci când vei dori duminica să mergi la Biserică şi soţul nu te va lăsa să iei şi pe copilaşii tăi scumpi ca să poată să se închine lui Dumnezeu ? Ce vei putea face atunci ? Îţi spun eu, “NIMIC”.

Acum, Gândeşte-te singură: Dacă lucrurile ar arăta în culorile prezentate de mai sus, şi se pare că nu ai alte şanse ca să arate altfel, atunci ce binecuvântare va mai rămânea în căsătoria aceasta ? Draga mea, căsătoria a fost instituită  de Dumnezeu ca să fie o binecuvântare, un colţ de rai aici pe pământ. Cel fel de “rai” vei avea tu, dacă lucrurile vor arăta în felul cum au fost prezentate mai sus ? Să ştii că se vor găsi musulmani şi musulmane, care vor ataca cele scrise de mine mai sus. Ei vor spune că şi în creştinism bărbaţii tot îşi bat soţiile. Ţine minte ceea ce-ţi spun – este adevărat că se întâmplă şi între creştini cazuri de violenţă… Dar, Dumnezeul creştinilor, condamnă vehement astfel de comportament dintre soţ şi soţie. Dumnezeul Bibliei nu încurajează astfel de practici, ci  a poruncit tuturor bărbaţilor să-şi iubească nevestele aşa cum Hristos a iubit Biserica şi s-a dat pe Sine pentru ea(Efeseni 5:25). Este o mare diferenţă când cineva îşi bate soţia şi ştie că aceasta este păcat, şi lucrurile iau o cu totul altă înfăţişare când cineva îşi snopeşte soţia în bătăi, şi pe lângă toate acestea crede că împlineşte “cuvântul” lui Allah.” Eşti tu gata, draga mea, să ai parte de toate aceste consecinţe? Dumnezeu să te binecuvânteze şi să te păzească ca să nu faci pasul acesta greşit, consecinţele căruia va trebui să le culegi o viaţă întreagă.