Este sângele omului acelaşi cu cel al animalelor ?

Întrebare: 

Musulmanii spun că sângele omului este același cu al unui animal. Ce credeți dvs, părinte? Mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Nu este adevărat, sângele animalelor este diferit de cel al omului.
Nu ştiu unde aţi auzit părerea aceasta, pentru că personal nu am găsit în islam o învăţătură care să confirme acest lucru. Ba chiar am vorbit cu un reprezentant al islamului şi i-am adresat aceeaşi întrebare, la care mi-a spus că nu ştie nimic despre această părere. 

Atât biblic, cât şi biologic, sângele omului şi cel al animalelor sunt totalmente diferite. Preţurile lor sunt diferite înaintea ochilor lui Dumnezeu. Dacă sângele animalelor ar fi avut acelaşi preţ cu cel al oamenilor, atunci nu mai era nevoie ca Domnul Isus să Se facă părtaş sângelui şi cărnii noastre de om (Evrei 2:14). Dar tocmai pentru că… 

…este cu neputinţă ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele. De aceea, când intră în lume, El zice: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai pregătit un trup; n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: „Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!” (Evrei 10:4-7)

Şi astfel, astăzi, datorită sângelui sfânt al Domnului Isus Hristos, sânge curat şi fără nici un păcat, noi avem o intrare liberă şi slobodă la Tatăl. 

Dumnezeu să ne ajute să preţuim cu toată fiinţa noastră sângele scump şi fără păcat care a fost vărsat la cruce pentru fiecare dintre noi!