Este posibil un creștinism fără doctrină?

Întrebare:

E posibil un creștinism nedoctrinat?

Nu, nu este posibil un astfel de creștinism fără doctrină, pentru că doctrina adevărată definește creștinismul adevărat. În weekendul trecut am predat Epistola I a lui Pavel către Timotei și vreau să citez aici doar ce învață această carte despre importanța învățăturii, adică a doctrinei sănătoase pentru trăirea creștină adevărată.

Lipsa doctrinei adevărate distruge relațiile

Încă la începutul epistolei Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei:

După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia, să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură, și să nu se țină de basme și de înșirări e neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe, decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum. (1 Timotei 1:3-4)

Dacă ar fi fost tolerați cei care au venit cu o altă învățătură, adică o altă doctrină decât cea adevărată a Evangheliei, aceasta ar fi adus ruinarea relațiilor pentru că altă învățătură, adică doctrină, dă naștere la certuri și oprește înaintarea lucrului lui Dumnezeu.

Satana vrea sa creeze confuzie cu privire la doctrina adevărată creștină pentru a distruge

În capitolul 4 al aceleiași epistole 1 a lui Pavel către Timotei este scris:

Dar duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor, pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. (1 Timotei 4:1-3)

Credința creștină are la bază învățătura sănătoasă a Domnului Isus Hristos și tocmai de această învățătură se vor lepăda unii fiind abătuți de fățărnicia slujitorilor Satanei.

Credința conform doctrinei adevărate creștine oferă mântuire

Apostolul Pavel îl atenționează pe Timotei cu privire la învățătura pe care urmează să o dea el altora și responsabilitatea pe care o poartă pentru mântuirea sa și a celor ce îl ascultă:

Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare, și la învățătura pe care o dai altora. Nu fii nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin proorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora: stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și vei mântui pe cei ce te ascultă. (1 Timotei 4:13-16)

Numai doctrina adevărată duce la evlavie adevărată

Unii spun că nu vor să stea la discuții doctrinare și că pe ei nu-i interesează doctrina, ci creștinismul practic, trăirea practică. Nu poți trăi un creștinism corect dacă nu înțelegi și nu cunoști doctrina corectă creștină. Credința și cunoașterea doctrinei adevărate creștine stă la baza trăirii adevărate creștine. Iată ce a mai scris Apostolul Pavel:

Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită, și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic: ba încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte, din are se naște pizma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicele ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni. (1 Timotei 6:3-5)

Pasajul de mai sus arată clar că doctrina definește trăirea omului. Doctrina sănătoasă a Domnului Isus Hristos duce la evlavie pe când orice altă învățătură deosebită duce la certuri, pizmă, clevetiri, bănuieli rele, etc.

Dumnezeu să ne ajute să studiem cuvintele sănătoase ale Domnului Isus Hristos așa cum au fost ele înregistrate de Duhul Sfânt pe paginile Sfintelor Scripturi și să trăim potrivit cu această doctrină adevărată ca să fim evlavioși.