Este păcat să ajuți o persoană la angajare în defavoarea altora?

Întrebare:

Este păcat să ajuți pe cineva să ocupe un loc de muncă în defavoarea celorlalți contracandidați? De exemplu, dacă cineva are o relație şi este ajutat la concurs ca sa ia postul respectiv?

Angajatorul decide pe cine să angajeze

Când vorbim despre un loc de muncă cel care decide este angajatorul. El știe sarcina care trebuie îndeplinită și criteriile pe care trebuie să le întrunească persoana pe care o va angaja. De aceea, angajatorul are toată libertatea să angajeze pe cine vrea și chiar este bine să angajeze pe cineva dintre rude dacă poate pentru că și la Sfânta Scriptură suntem învățați să ne îngrijim de ai noștri și mai ales de cei din casa noastră. Chiar mai mult, este scris astfel:

Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios.  (1 Timotei 5:8)

Dacă ai o afacere și ai posibilitate să angajezi pe oameni la servici, este normal ca să dorești să-i angajezi mai întâi pe cei din familia ta, pe rude, frații și surorile tale de credință, prieteni, apropiați, și oricine îți este apropiat, dacă ei întrunesc calitățile necesare pentru locul de muncă pe care îl oferi. Numai nu te lăsa manipulat ca să angajezi pe cei care nu întrunesc calitățile necesare dar știu a pune presiune până faci ce vor ei.

Nu disprețui angajatorul

Și mai este aici un lucru important care trebuie menționat. Am mai auzit și de unii care fiind rude încep a nesocoti responsabilitățile lor și, sub pretext că sunt rude, sau frați de credință, se așteaptă să fie iertați pentru orice lipsă de responsabilitate și chiar învață să țină lecții cu “predici” despre iertare când vine angajatorul să-i mustre sau să le obiecteze. Chiar dacă inițial au fost supse robilor, și unor oameni ca aceștia le sunt adresate următoarele cuvinte ale Scripturii:

Toţi cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca Numele lui Dumnezeu şi învăţătura să nu fie vorbite de rău. Iar cei ce au stăpâni credincioşi să nu-i dispreţuiască, sub cuvânt că sunt „fraţi”, ci să le slujească şi mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioşi şi preaiubiţi. Învaţă pe oameni aceste lucruri şi spune-le apăsat.  (1 Timotei 6:1-2)

Deci, cu privire la angajarea la locul de muncă, toată libertatea în alegere îi aparține angajatorului. El știe cel mai bine ce persoană va face față lucrului și restul oamenilor trebuie să respecte alegerea lui. Dar, mai sunt și  situații…

Când angajatorul angajează prin intermediari

Ce înseamnă aceasta? Angajatorul, adică șeful unei afaceri, nu are suficient timp ca să se ocupe de angajarea lucrătorilor noi, sau este plecat undeva, sau se află la distanță, și încredințează acest proces altor lucrători ai săi de răspundere. Dacă ești unul din acești lucrători, te pomenești că încep a veni  la tine rudele, prietenii și mulți cunoscuți care vor ca tu să-i angajezi. Ce să faci în așa împrejurare? Ai criteriile de angajare care ți-au fost stabilite de șeful tău, și ai prietenii, cunoscuții și rudele care au venit și te imploră să-i angajezi pe ei la serviciu. Trebuie să te conduci de dreptate și să alegi doar oameni care întrunesc criteriile pe care ți le-a dat șeful tău. Iarăși spun, chiar dacă au fost adresate robilor, cuvintele pe care le voi cita în continuare se aplică fiecărui angajat din zilele noastre al cărui stăpân la serviciu este angajatorul. Iată cum spune Dumnezeu în Scriptură:

Robilor, ascultaţi de stăpânii voştri pământeşti, cu frică şi cutremur, în curăţie de inimă, ca de Hristos. Slujiţi-le nu numai când sunteţi sub ochii lor, ca şi cum aţi vrea să plăceţi oamenilor, ci ca nişte robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiţi-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, căci ştiţi că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut.  (Efeseni 6:5-8)

Ai grijă și lucrează în ascultare de indicațiile pe care ți le-a lăsat șeful tău pentru angajarea noilor lucrători. Dar vei întreba…

Și cui să dai prioritate când sunt mai mulți care întrunesc calitățile necesare pentru angajare?

Dacă chiar este așa (dar fii sigur că este așa și că nu crezi în felul acesta pentru că ai vrea ca rudele, sau prietenii, sau cunoscuții tăi să întrunească calitățile și criteriile necesare pentru angajare ) fii cinstit cu tine și cu Dumnezeu în primul rând și dacă chiar prietenii tăi întrunesc calitățile necesare, este bine să-i ajuți și să le dai prioritate lor la angajare în câmpul de muncă. Dar iarăși, ai grijă, să nu aduci nici un prejudiciu și nici o risipă stăpânului tău pentru că Scriptura mai spune:

Cine îngrijeşte de un smochin va mânca din rodul lui, şi cine-şi păzeşte stăpânul va fi preţuit. – Cum răspunde în apă faţa la faţă, aşa răspunde inima omului inimii omului. –  (Proverbe 27:18-19)