Este organizarea sărbătorii ”Ziua Vinului” contrară legislației?

La inițiativa ministerului Agriculturii, Vasile Bumacov, vom sărbători și în acest an ”Ziua Vinului” în Piața Marii Adunări Naționale, 5-6 octombrie.

Cea de-a 12-a ediţie a Zilei Naţionale a Vinului este organizată şi susţinută de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Vinuri din Moldova, Asociaţia Ghilda Vinurilor Moldoveneşti, Uniunea Oenologilor din Moldova, Asociaţia IGP Valul lui Traian, Asociaţia IGP Ştefan Vodă, Asociaţia IGP Codru şi Asociaţia IGP Divin.

Potrivit mai multor manifestări de nemulțumire și îngrijorare în ce privește organizarea acestui eveniment, acesta ar contraveni prevederilor legislației în vigoare.

Această sărbătoarea publică, ce se planifică a fi sărbătorită, și în acest an contravine evident prevederilor Legii Nr. 30 din 07.03.2013 cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației:

Articolul 3. Informaţia cu impact negativ asupra copiilor
    (1) Se consideră informaţie cu impact negativ asupra copiilor informaţia accesibilă public:

…  f) care apreciază pozitiv dependenţa faţă de substanţele narcotice, toxice, psihotrope, tutun, alcool, precum şi faţă de alte substanţe care sînt sau pot fi utilizate drept stupefiante, şi care încurajează consumul, producerea, răspîndirea sau procurarea acestora;

Cetățenii pot sesiza autoritățile abilitate (art. 7 al aceleiași legi) pentru supravegherea realizării dispozițiilor acestei legi, în acest caz: Agenţia de Stat pentru Protecţia Moralităţii de pe lîngă Ministerul Culturii, Ministerul Culturii, Ministerul Muncii, Protecţiei sociale şi Familiei, Consiliul municipal Chișinău.

Unul din scopurile și obiectivele Programului Național privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020 este ”diminuarea cu 50% a numărului de copii şi tineri expuşi politicilor de marketing şi reclamă a băuturilor alcoolice” (Secțiunea III, pct. 19, subpct. 5). Organizarea unei astfel de sărbători contravine evident scopului prevăzut în Planul Național menționat mai sus. O astfel de sărbătoare, care în câțiva ani a cauzat incidente neplăcute, așa cum bețiile sunt inevitabile, promovează consumul de alcool, producerea, răspândirea și procurarea alcoolului. Din aceste considerente aceasta s-a desfășurat la Moldexpo câțiva ani, ca ulterior să revină cu locația în Piața Marii Adunări Naționale.

Cum vor ajunge să obțină unul din rezultatele scontate prevăzut de Program, dacă luăm în considerație prezența a mii de tineri la acest eveniment?

18) 50% copii şi tineri nu sînt expuşi politicilor de marketing şi reclamă a băuturilor alcoolice. (VIII REZULTATELE SCONTATE, pct. 30)

Cetățenii pot sesiza, de asemenea, Ministerul Sănătății care este responsabil pentru coordonarea întregului proces de implementare, monitorizare şi evaluare a rezultatelor implementării Programului Național privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020 (pct. 33 al Planului).