Este omul un experiment a lui Dumnezeu?

Întrebare:

Eu cred că Dumnezeu a făcut pe om ca un fel de cobai pentru celelalte lumi. Prin om să vadă păcatul făcut de Satan. Prin jertfa lui Isus să arate întregului univers biruința păcatului (lupta cu Satan). Ce credeți despre aceasta?

Omul este cununa creației lui Dumnezeu. Despre niciuna din creațiile sale nu a spus Dumnezeu cum a spus despre om, că a fost creat după chipul și asemănarea Sa și că a fost creat spre slava Sa. Cuvântul tradus în limba română cu “slavă” este grecescul DOXA și înseamnă reflectare. Doar omul a fost creat de Dumnezeu ca să reflecte slava, caracterul și ființa lui Dumnezeu. Nimeni și nimic din restul creației nu se ridică la această înălțime. Toată mulțimea de îngeri, toată oștirea cerurilor au fost creați ca să le slujească oamenilor, precum este scris:

Şi căruia din îngeri i-a zis El vreodată: „Şezi la dreapta Mea până voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor Tale”? Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea? (Evrei 1:13–14)

Dacă ar fi fost omul un experiment, ar fi renunțat Dumnezeu din start la el. Noi suntem deosebit de scumpi în ochii lui Dumnezeu, suntem lumina ochilor Lui. În Biblie este scris:

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

Pentru un experiment nimeni nu ar fi mers la așa jertfă – să-și sacrifice unicul fiu ca să salveze un experiment. Dumnezeu să te ajute să înțelegi dragostea lui Dumnezeu care ți-a fost arătată ție și întregii omeniri prin Fiul Său, Isus Hristos, și să crezi în El ca să fii mântuit.