Trebuie oare să ne închinăm crucifixului?

Închinarea este partea centrală a relaţiei noastre cu Dumnezeu şi este foarte important să cunoaştem ce este adevărata închinare care este plăcută lui Dumnezeu.

Cui şi cum se închină adevăraţii închinători?

Când a vorbit cu femeia samariteancă despre adevărata închinare, Domnul Isus i-a spus:

„Femeie”, i-a zis Isus, „crede-Mă că vine ceasul când nu vă veţi închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi; noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci Mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” (Ioan 4:21-24)

Conform pasajului citit:

  • Adevăraţii închinători se închină Tatălui, adică lui Dumnezeu
  • Adevăraţii închinători se închină în duh
  • Adevăraţii închinători se închină în adevăr, adică potrivit cu ceea ce este scris în Sfintele Scripturi pentru că Domnul Isus a spus: “Cuvântul Tău este adevărul”

Ce este crucifixul?

Dicţionarul explicativ al limbii române dă următoarea definiţie:

CRUCIFIX – Obiect de cult în formă de cruce cu imaginea în relief a lui Isus Hristos.

Biblia relatează că Domnul Isus a fost răstignit pe cruce. Acesta nu a fost nici formă şi nici imagine, dar a rămas ca şi un simbol al jertfei Domnului Isus Hristos. Nu există în Noul Testament nici o referinţă conform căreia primii creştini ar fi practicat confecţionarea sau plasarea crucifixelor, dar, ne putem uşor da seama că ei au început să facă crucifixe şi să le plaseze în casele lor sau în alte locuri tocmai ca să-şi amintească totdeauna despre jertfa Domnului Isus Hristos.

Cum este folosită expresia “cruce” în Noul Testament?

Este bine cunoscut faptul că crucea a fost unealta de tortură şi execuţie folosită de romani şi pe care a fost jertfit şi Domnul nostru Isus Hristos. De aceea cuvântul “cruce” a început să fie folosit ca şi sinonim pentru “jertfa Domnului Isus Hristos”. Astfel, Apostolul Pavel spune că Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin propovăduirea crucii, dar evident că nu se referă doar la cruce, ci la jertfa Domnului Isus Hristos când spune:

Căci întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii. (1 Corinteni 1:21)

De ce fac oamenii crucifixuri?

În ultima vreme se fac multe crucifixuri şi motivele oamenilor sunt diferite. Când le vorbesc unora despre mântuire şi pocăinţă îndemnându-i să între în Noul Legământ cu Isus Hristos, ei încearcă să mă convingă că sunt foarte credincioşi prin faptul că au finanţat sau au plasat un crucific, dar în acelaşi timp nu au nici cea mai mică idee despre esenţa Evangheliei sau cunoştinţe elementare din Sfintele Scripturi. Deci, se pare că unii oameni cred că pot fi mântuiţi prin faptul că au făcut un crucifix… Să nu se înşele nimeni în acest fel. Mântuire putem avea doar prin credinţă în Domnul Isus şi prin pocăinţă din inimă.

Am mai auzit şi despre unii oameni care au săvârşit crime grave şi omor că au făcut după aceasta crucifixuri crezând că aşa îşi vor ispăşi păcatele. Să nu se înşele nimeni din ei. Doar prin pocăinţă din inimă şi credinţă în Domnul Isus pot căpăta iertare, toate celelalte încercări sunt autoînşelare.

Despre închinare

La a doua din cele 10 porunci Dumnezeu a vorbit foarte categoric şi a zis:

Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. (Exodul 20:4-6)

Cum te poate ajuta crucifixul?

Când te vei trezi iar în faţa unui crucifix priveşte cu atenţie şi gândeşte-te bine la următoarele întrebări:

  • Crezi tu din inimă în jertfa desăvârşită a Domnului Isus Hristos?
  • Ai cerut lui Dumnezeu în rugăciune ca să-ţi ierte păcatele şi să te spele prin sângele Mântuitorului care a fost vărsat pe cruce?
  • Propovăduieşti tu altora despre această jertfă măreaţă?
  • Ai fost tu răstignit pentru lume prin crucea lui Hristos?

Dumnezeu să ne ajute să trăim vrednic de jertfa adusă de Domnul Isus pe crucea de la Golgota.