Este îngăduit să divorțezi când soția cochetează cu alți bărbați?

Întrebare:

Sunt însurat de 4 ani și avem o fetiță de 3 ani. Nevasta mea a rămas gravidă înainte să ne cununăm. Înainte ca să mă însor, aveam o presimțire că nu o să mă înțeleg cu nevasta și iată că așa a și fost. Eu recunosc că m-am însurat mai mult din cauza că a rămas gravidă, dar am sperat că o să ajung cât mai curând să o iubesc. Nu îmi mai pot ajuta familia aprope cu nimic,  mă refer la părinți și surori, căci îmi reproșează. Într-o noapte, acum doi ani de zile, nevasta mea șoptea la telefon unui barbat că îl iubește. Am vrut să divorțez, dar am iertat-o cu chiu cu vai, promițându-mi că nu mai greșește. După câteva luni, am prins-o iar că vorbea cu acel bărbat. Iar am vrut să divorțez, dar am iertat-o și de acea dată. Acum, de curând, am observat întâmplător ca îi place de o cunoștință comună, lucru ce mă doare. I-am spus și neagă, spunând că nu e adevărat. I-am marturisit și lui Dumnezeu faptul că mă doare și nu pot continua așa. Mi-e foarte milă de fetița noastră, dar nu mai știu cum să fac. Mi-a spus că a fost la biserică și a mărturisit că nu o să mai facă, dar eu nu mai am puterea să o cred. Vă rog frumos, dați-mi un sfat.

Există o singură pricină pentru divorț

Aș vrea să încep sfatul pe care doresc să vi-l dau cu o relatare nou-testamentală despre un caz din viața Domnului Isus când slujea pe acest pământ.

Fariseii au venit la El şi, ca să-L ispitească, I-au zis: „Oare este îngăduit unui bărbat să-şi lase nevasta pentru orice pricină?” Drept răspuns, El le-a zis: „Oare n-aţi citit că Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască şi a zis: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup”? Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” „Pentru ce, dar”, I-au zis ei, „a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărţire şi s-o lase?” Isus le-a răspuns: „Din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsaţi nevestele; dar de la început n-a fost aşa. Eu, însă, vă spun că oricine îşi lasă nevasta, afară de pricină de curvie, şi ia pe alta de nevastă preacurveşte; şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurveşte.” Ucenicii Lui I-au zis: „Dacă astfel stă lucrul cu bărbatul şi nevasta lui, nu este de folos să se însoare.” El le-a răspuns: „Nu toţi pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat. Fiindcă sunt fameni, care s-au născut aşa din pântecele maicii lor; sunt fameni, care au fost făcuţi fameni de oameni; şi sunt fameni, care singuri s-au făcut fameni pentru Împărăţia cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească.” (Matei 19:3-12)

Ați sesizat că întrebarea pusă de farisei avea ceva în comun cu cea pe care mi-ați adresat-o dumneavoastră? Deosebirea mare este că fariseiii au pus-o doar pentru a-L ispiti pe Domnul Isus pe când dumneavoastră sunteți într-o continuă suferință și apăsare din pricina relației pe care o aveți, sau mai drept vorbind, nu o aveți cu soția. Domnul Isus a spus un adevăr care se aplică în toate situațiile și anume că există doar un singur motiv pentru divorț – curvia. Dacă cineva își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, preacurvește. Tocmai pentru că au înțeles acest lucru, apostolii au ajuns la concluzia că este mai bine pentru bărbat să nu se căsătorească, deoarece odată căsătorit nu poate să divorțeze pentru nici un alt motiv, afară de curvie.

Soția necredincioasă a lui Dumnezeu

Nu doar oamenii, dar chiar Dumnezeu a fost în situația pe care o aveți dumneavoastră și chiar o situație mult mai rea. Dacă citiți capitolul 16 din cartea prorocului Ezechiel veți vedea că Dumnezeu spune că este într-o relație de căsătorie cu Israel, poporul său ales și relatează câtă suferință i-a pricinuit Israel prin curviile în care a mers, urmând alți dumnezei. Totuși, Dumnezeu a depus tot efortul să păstreze legământul încheiat cu Israel și totdeauna a lăsat o ușă deschisă pentru refacerea relației cu poporul său. Cazul acesta din Biblie trebuie să-i dea de gândit fiecărui bărbat care suferă din partea unei soții necredincioase.

Satisfacerea foamei de dragoste

Citind cu atenție mesajul dumneavoastră, mi-am dat seama că din start nu ați avut o relație bazată pe dragoste și soția, ca și oricare altă femeie, a sesizat că nu o iubiți și că v-ați căsătorit cu ea doar pe motiv că a rămas însărcinată. Și astăzi, presupun, vede că trăiți cu ea doar pentru copil, ceea ce înseamnă mult pentru copil, pentru alți oameni, dar nicicum nu satisface setea soției dumneavoastră să fie iubită. Nu este o scuză pentru trăirea ei în păcat nicicum, dar poate lipsa acestei dragoste a dumneavoastră o face să-și îndrepte privirile spre alți bărbați și să caute afecțiune la ei. Cereți-i lui Dumnezeu iertare pentru curvia săvârșită prin faptul că ați întreținut relații sexuale înainte de căsătorie și apoi cereți de la Dumnezeu să vă toarne în inimă dragostea Lui ca să puteți  iubi soția cu dragoste de la Dumnezeu.

Iertare

Dacă soția și-a cerut iertare acum pentru necredincioșia ei, iertați-o. Mai este scris în Biblie și acest caz din care trebuie să învățați:

Atunci Petru s-a apropiat de El şi I-a zis: „Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la şapte ori?” Isus i-a zis: „Eu nu-ţi zic până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte. De aceea, Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala şi i-au adus pe unul care îi datora zece mii de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui şi tot ce avea, şi să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat şi a zis: „Doamne, mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti tot.” Stăpânul robului aceluia, făcându-i-se milă de el, i-a dat drumul şi i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieşit afară, a întâlnit pe unul din tovarăşii lui de slujbă care-i era dator o sută de lei. A pus mâna pe el şi-l strângea de gât, zicând: „Plăteşte-mi ce-mi eşti dator.” Tovarăşul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga şi zicea: „Mai îngăduie-mă, şi-ţi voi plăti.” Dar el n-a vrut, ci s-a dus şi l-a aruncat în temniţă, până va plăti datoria. Când au văzut tovarăşii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult şi s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta şi i-a zis: „Rob viclean! Eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău cum am avut eu milă de tine?” Şi stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora. Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.” (Matei 18:21-35)

Iertați-o și dacă ea a apelat la ajutorul lui Dumnezeu mergând la biserică, încurajați-o în acest început al ei și începeți să mergeți împreună la o biserică unde este predicat, studiat și trăit Cuvântul lui Dumnezeu, care este Biblia. Sfintele Scripturi vă vor ajuta pe ambii să vă schimbați gândirea și să învățați de la Dumnezeu cum să trăiți frumos în căsătoria voastră.

Învățați de la Dumnezeu cum să vă zidiți căsătoria

Vă sfătuiesc să faceți rost de cursul de studiu biblic inductiv “Căsătorie fără regrete“, care  vă va fi de foarte mare ajutor, pentru că veți înțelege ambii care este voia lui Dumnezeu cu privire la căsătoria voastră și cum să zidiți relații care să vă aducă bucurie vouă, copilului, oamenilor care vă cunosc și lui Dumnezeu. Bine ar fi să vă înscrieți la un grup de studiu biblic unde se trece acest curs acum. Dacă locuiți în Chișinău, scrieți-mi și vă voi putea recomanda un astfel de grup, iar dacă nu, poate să scrieți la comentarii și atunci persoanele care conduc acest studiu în localitatea dumneavoastră vă vor putea invita după ce vor citi acest articol.

Bine ar fi să mergeți cu soția la un seminar de studiere a Bibliei. În data de 14-16 septembrie 2012 voi organiza un seminar de studiere a Bibliei  și creștere spirituală pentru creștinii Bisericii “Bunăvestirea” din Chișinău, pe care o păstoresc. Vă invit să participați la acest seminar și să faceți o investiție înțeleaptă în viitorul căsătoriei dumneavoastră. Avem cupluri care vor veni tocmai din Polonia pentru că au experimentat puterea Cuvântului lui Dumnezeu atunci când căsătoria le era pe punct de destrămare și care acum sunt fericiți împreună.

Dumnezeu să vă ajute să păstrați și să vă zidiți căsătoria.