În ce măsură le este îngăduit creștinilor să citească cărți seculare?

Întrebare: 

Mă frământă o întrebare la care nu găsesc răspuns: este îngăduit unui creștin să citească și alte cărți (romane polițiste, de dragoste, etc.) în afară de Biblie și alte cărți religioase? Ași dori să aflu părerea dumneavoastră și a Bibliei. Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Punctul de pornire în răspunsul meu la această întrebare este afirmația din Cuvântul lui Dumnezeu care spune că noi, creștinii, nu mai suntem ai noștri, ci aparținem lui Dumnezeu care ne-a răscumpărat: 

Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. (1 Corinteni 6:19-20)  

Știu că cineva din cititori îmi poate obiecta spunând că afirmațiile de mai sus au fost scrise în contextul prezentării pericolului expunerii creștinului la curvie. Și totuși, vreau să priviți atent la câteva adevăruri importante de aici: 

  • Trupul creștinului este Templul Duhului Sfânt care locuiește în noi și pe care l-am primit de la Dumnezeu
  • Noi nu mai suntem ai noștri
  • Am fost cumpărați cu un preț (sângele sfânt al Domnului nostru Isus Hristos) 
  • Noi suntem datori să-L proslăvim pe Dumnezeu în trupul și în duhul nostru care sunt ale lui Dumnezeu. 

De la întoarcerea noastră la Hristos, am primit marea chemare să-I fim preoți ai Lui și în acest sens este scris: 

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată; (1 Petru 2:9)  

Iarăși ne amintește că Dumnezeu ne-a răscumpărat și a făcut din noi o preoție împărătească și ne-a pus în față o sarcină clară – să vestim puterile minunate ale Lui, adică să vestim Evanghelia celor pierduți. 

 

Viața creștinuluil, ca și a fiecărui om pe acest pământ este scrută și este comparată cu un abur care se arată puțintel și apoi piere. De aceea, ni se spune să fim înțelepți și să răscumpărăm vremea pentru a ne îndeplini chemarea pe care o avem de la Dumnezeu.  

Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului. (Efeseni 5:15-17) 

Dacă am vrea să citim toate cărțile și revistele care ne par nouă interesante, sau să privim toate filmele și emisiunile de la televizor, ne vom trezi că risipim timpul și oportunitățile prețioase pe care ni le dă Dumnezeu. Îmi închipui cum în ziua când ne vom înfățișa la judecata lui Hristos, vor sta mari mulțimi de creștini și se vor tângui amarnic pentru tot timpul prețios pe care l-au risipit cu lucruri denimic care nicidecum nu au contribuit la chemarea lor pe acest pământ. Nu fi unul din aceștia. Oricând vrei să citești o carte, să privești un film și să faci orice alte lucruri, puneți întrebarea cât de mult te ajută aceasta și contribuie la îndeplinirea chemării pe care o ai pe acest pământ de la Dumnezeu. Nu risipi timpul, căci acesta este materia din care e alcătuită viața noastră pe acest pământ și vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu de felul cum l-am folosit sau nu. 

 

Mai este scris în Noul Testament:  

Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi. (Galateni 5:16-17) 

În alegerea ( sau lipsa alegerii…)  cărților pe care le citești, vezi de cine ești călăuzit? De firea ta pământească? Sau de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Nu uita că acestea poftesc una impotriva alteia. Cunosc creștini care sunt peste măsură pasionați de cititul cărților seculare, dar nu manifestă aceeași pasiune la studierea Bibliei, ci invers, găsesc scuze să nu facă aceasta. 

 

Orice creștin trebuie să știe că și cărțile ( dar și filmele, revistele, ziarele, paginile de internet pe care le vizitezi, etc…) îți formează gândirea și trebuie să treci toate lucrurile prin filtrul duhovnicesc despre care a scris Apostolul Pavel în Epistola către Filipeni și care este următorul:  

Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. (Filipeni 4:8)  

Orice roman sau alt fel de carte vrei să citești, trebuie să-l treci prin acest filtru și să vezi dacă nu vine împotriva celor scrise aici. 

 

Fiul nostru mai mic Daniel a primit pentru pentru vară să citească mai multe cărți la literatura română. I-a cumpărat cărțile pentru că făceau parte din programa școlară. Dar, într-o zi, peste mai puțin de o oră după ce a început să citească cartea „Hronicul Găinarilor” de Aureliu Busuioc a venit și mi-a spus că refuză că citească mai departe cartea și mi-a arătat acolo câteva înjurături scrise de autor. Mă bucur pentru discernământul băiatului nostru și că a înțeles când trebuie să se oprească, pentru că în Cuvântul lui Dumnezeu este scris: 

Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii. (Proverbe 4:23) 

Cărțile, filmele, revistele, paginile de internet, toate sunt ca și oamenii pentru că sunt create de oameni și este un fel de a te întâlni cu autorii lor și prin care ei îți comunică ce gândesc. De aceea, trebuie să procedezi și cu privire la toate aceste surse de informație ca și cum ai procedat cu oamenii care le scriu și desrpe care suntem învățați în Sfintele Scripturi astfel:  

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! (Psalmi 1:1-2)  

Gândirea creștinului trebuie să fie formată de Dumnezeu prin studierea Cuvântului Său – Biblia. De aceea, trebuie să facem prioritate din aceasta, iar la alegerea cărților pe care le citim trebuie să fim atenți și să ne păzim ca nu cumva prin aceste cărți, filme, etc. să pierdem timpul prețios pe care la-m primit de la Dumnezeu ca să ducem Evanghelia și să nu ne fie afectată inima și gândirea de influențele rele pe care doresc să le transmită unii autori. Nimeni nu-ți poate da o listă exhaustivă despre cărțile pe care le poți sau nu le poți citi. De aceea, fii înțelept și măsoară toate lucrurile cu măsura Cuvântului lui Dumnezeu. 

 

Sunt curios ce cred cititorii despre acest subiect? Vă invit să vă expuneți la comentarii.