Este corect să porţi cruciuliță la gât?

despre cruciulița purtată la gât

Întrebare:

Vreau să ştiu dacă este corect şi dacă are bază biblică purtatul crucii la gât? Este bine sau nu? Încurcă sau nu are efect? De ce lumea care o poartă crede că e ceva absolut sfânt şi obligatoriu s-o ai?

Ce este crucea?

La Romani crucea, era o unealtă de tortură şi execuţie a celor condamnaţi la moarte care nu erau cetăţeni romani, pentru că era considerată în acelaşi timp şi o metodă înjositoare. Executarea prin răstignire era extrem de chinuitoare. Practica aceasta a fost aplicată de Romani şi înainte de răstignirea Domnului Isus Hristos. Astfel, după răscoala lui Spartac, toţi robii participanţi la răscoală care au rămas în viaţă au fost răstigniţi de-a lungul drumului din Sicilia spre Roma.

Biblia nu menţionează purtarea cruciuliței la gât

În tot Noul Testament nu am găsit nici o menţionare în care s-ar fi spus că primii creştini obişnuiau să poarte cruciuliță la gât sau vre-o poruncă care le-ar cere creştinilor aceasta. În acelaşi timp, Domnul Isus cere fiecărui ucenic să poarte crucea sa şi a mai spus că cine nu-şi ia crucea şi nu-l urmează pe El, nu este vrednic de El. Anterior am scris un articol în care am explicat ce înseamnă pentru creştini să-şi poarte crucea.

Biblia nu interzice purtarea cruciuliței la gât

În acelaşi timp, nu găsim în Biblie porunci cu interdicţii de a purta semnul crucii la gât. Este adevărat că unii oameni, în zelul lor, au ajuns să considere aceasta un mare păcat, dar afirmaţiile şi convingerile lor sunt lipsite de temei biblic.

Semnul crucii nu este talisman

Unii oameni au convingerea că dacă poartă semnul crucii la gât, sau dacă îl au în casă, sau în maşină, prezenţa lui îi va păzi de orice rău, de blestem şi de primejdii. Este o convingere total greşită, chiar păgânească. Creştinii cred în protecţia pe care o au de la Dumnezeu în toate vremurile şi în toate împrejurările şi nu se lasă influenţaţi de superstiţii şi talismane.

Cruciulița purtată la gât ca şi prilej de mărturisire a Evangheliei

Mărturisirea Evangheliei Domnului Isus Hristos se pare că a fost motivul care i-a făcut pe creştinii din vremurile mai vechi să-şi facă cruciuliţe şi să le poarte la gât. În lumea musulmană, unde creştinii sunt supuşi persecuţiilor, cei ce poartă semnul crucii la gât, prin aceasta arată celor din jur că sunt creştini şi că sunt gata să mărturisească lumii despre Hristos, dar şi să sufere. În contextul nostru, unde toţi oamenii se consideră creştini, indiferent de felul cum îşi trăiesc vieţile, se pare că nimeni nu mai bagă în seamă când cineva poartă la gât o cruciuliţă şi nu face legătură cu trăirea spirituală.

Cruciulița purtată la gât nu este o dovadă că eşti creştin

Odată am avut prilejul să le vorbesc unor oameni care aveau un comportament cu totul păgânesc. Când i-am îndemnat să creadă în Domnul Isus şi să devină creştini adevăraţi, unul s-a descheiat la nasturele de la gât şi repede a arătat tuturor că el este creştin. De altfel, şi prin închisori, aproape toţi poartă la gât cruciuliţe, sau şi-au făcut tatuaje cu semnul crucii sau alte semne creştineşti, numai că trăirea celor mai mulţi din ei nu este compatibilă cu credinţa creştină.

Cruciulița purtată la gât nu este bijuterie sau obiect de lux

Acesta este un alt fel cum unii oameni folosesc cruciuliţele de la gât. Nu ai avut vre-o dată prilejul să vezi pe unii tineri sau bărbaţi aroganţi, care îşi pun la gât câte un lănţişor, sau mai drept vorbind lanţ de aur şi atârnă de el o cruce ca cea a preotului sau şi mai mare? Eu am avut de multe ori prilejul să văd aceasta şi nu este un lucru bun, ba chiar respingător. Poate după ce s-au întâlnit cu astfel de oameni preoţii musulmani conving pe oamenii din ţările Arabe şi cele din Asia Centrală că creştinismul este religia care tolerează beţia, fumatul, drogurile şi tot felul de imoralitate.

Porţi cruciuliţă la gât? Este această cruciuliţă o dovadă a credinţei sincere din inima ta, sau nu are nici o semnificaţie pentru tine?

Să vă mai spun o comparaţie. Eu sunt deţinătorul centurii negre 5 dan la TaeKwonDo. Cu fiecare dan (grad), sau centură, am primit şi o insignă pe care sunt încurajat să o port totdeauna, dar nu o fac decât cu anumite ocazii speciale legate de TaeKwonDo. Insigna aceasta este mărturia despre rezultatele realizate timp de peste 20 de ani de antrenamente. Ce ai crede despre cineva care ar purta această insignă fără să aibă în spate acele antrenamente, realizări, cunoştinţe şi deprinderi? Dar, cred că îţi dai seama şi de faptul că insigna mea nu adaugă şi nu scade nimic de la măsura în care cunosc şi stăpânesc arta TaeKwonDo.