Este bine sa învăţăm copiii sa aibă frică de Isus?

Este bine sa învăţăm copiii sa aibă frică de Isus?

Ar fi greu de răspuns la această întrebare, fără a clarifica ce avem în vedere prin expresia „frică de Isus”. Dicţionarul explicativ român ne dă următoarea definiţie a cuvântului frică:

frică – Stare de adâncă neliniște și tulburare, provocată de un pericol real sau imaginar.

Totuşi cuvântul grec tradus în Biblia românească „teamă” poate avea si sens de respect profund:

[Phobeo] – a se teme, a respecta.

De exemplu, un om temător de Dumnezeu este un om care, din dragoste pentru Dumnezeu, se teme să nu-L întristeze prin neascultare.

Reieşind de aici, să urmărim nişte principii cum să învăţăm pe copiii noştri să aibă frică Domnul.

Cum nu este corect să-i învăţăm pe copii frica de Domnul

1. că Dumnezeu urăşte pe păcătoşi.

Unii părinţi învaţă copiii mici să fie cuminţi şi ascultători, fiindcă Dumnezeu nu-i iubeşte pe cei răi. Aceşti părinţi le formează copiilor o imagine greşită despre Dumnezeu. Dumnezeu îi iubeşte pe cei răi ( pe păcătoşi), dar urăşte păcatul. La Romani 5:8 este scris:

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.

2. să nu facă rău pentru ca să nu fie pedepsiţi Dumnezeu.

Alţi părinţi îşi învaţă copiii să nu facă rău, ca să nu fie pedepsiţi de Dumnezeu şi prin aceasta fac din Dumnezeu o sperietoare. Ceea ce, din nou, nu este un principiu corect de educare. Persoanele cărora li se formează aşa un concept despre Dumnezeu, de multe ori ajung să crească oameni religioşi, fără a avea o relaţie personală şi reală cu Dumnezeu. Ei caută să evite mânia lui Dumnezeu, ca şi fariseii şi saducheii care au venit să primească botezul lui Ioan Botezătorul:

Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudea şi din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el (Ioan Botezătorul); şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulţi din farisei şi din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: „Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare?” Matei 3:5-7

Cum este corect să-i învăţăm pe copii frica de Domnul

1.Dumnezeu îi iubeşte foarte mult aşa cum sunt, dar urăşte păcatul. De aceea se întristează foarte mult ori de câte ori ei se poartă urât şi nu ascultă.

2. Chiar dacă au greşit, ei trebuie să ştie, că Dumnezeu este un Dumnezeu plin de milă şi de îndurare, şi este gata să-i ierte, dacă recunosc greşeala făcută, le pare rău pentru ceea ce au făcut şi iau decizia pentru viitor să trăiască în ascultare de El (se pocăiesc).

3. Dacă vor stărui în răutatea şi neascultarea lor, Dumnezeu este credincios şi drept şi-i va pedepsi aici pe pământ şi în veşnicii.

Ca şi părinţi este foarte important să cunoaştem Scripturile şi să-i învăţăm pe copii să aibă o relaţie reală cu Dumnezeu, care, pentru dragostea Sa mare cu care ne-a iubit, a dat pe Singurul Său Fiu să moară pe cruce pentru păcatele întregii omeniri (Ioan 1:29, 3:16, 1 Ioan 2:2).