Este adevărat că pruncii care mor devin îngeri?

Întrebare:

Ce fac sufletele copiilor nou-născuți după moarte? Despre maturi știu, dar copii niciodată nu m-a interesat. Se zice ca merge la îngeri, dar nu e înger și el, da? Cineva m-a întrebat dacă cred ca pruncul nostru care a murit este în cer și am zis ca DA. Nu știu de ce nu ma îndoiam de asta. La acest răspuns al meu el mi-a zis: “Vreau sa te contrazic, daca tu nu dorești sa auzi opinia Bibliei ca toți morții se odihnesc în țarâna pana la înviere la a Doua Venire a lui Isus.

În articolul “Care este soarta eternă a pruncilor care au murit, a copiilor avortați și a ucigașilor lor?” am abordat întrebarea care ține de soarta copiilor nou-născuți după moarte.

Devin îngeri pruncii care mor?

Există o părere greșită că acești copii devin înger. Nu este adevărat. Îngerii și oamenii sunt ființe total diferite. Omul și după moarte rămâne tot om și orice prunc este om. Unii au mers până acolo că au afirmat și despre Domnul Isus Hristos că este înger, de aceea, în Epistola către Evrei autorul ne  explică care este diferența între îngeri, Domnul Isus Hristos și între oameni.

După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor. Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am născut”? Şi iarăşi: „Eu Îi voi fi Tată, şi El Îmi va fi Fiu”? Şi, când duce iarăşi în lume pe Cel întâi născut, zice: „Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!” Şi despre îngeri zice: „Din vânturi face îngeri ai Lui; şi dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui”; pe când Fiului I-a zis: „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate; Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi.” Şi iarăşi: „La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul; şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi; toate se vor învechi ca o haină; le vei face sul ca pe o manta, şi vor fi schimbate; dar Tu eşti acelaşi; şi anii Tăi nu se vor sfârşi.” Şi căruia din îngeri i-a zis El vreodată: „Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor Tale”? Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea? (Evrei 1)

La citirea cu atenție vedem următoarele adevăruri importante despre îngeri:

  • Îngerii au poziție mult mai joasă decât cea a Domnului Isus Hristos
  • Îngerii sunt duhuri slujitoare trimise de Dumnezeu să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea adică pentru oameni.

Tocmai aceasta este chemarea îngerilor, să le slujească oamenilor care au fost chemați să moștenească mântuirea. Pruncul care a murit este OM  și el nu poate să devină înger. El rămâne OM. Sunt ființe total diferite ca și calitate și chemare.

Merge sufletul copilului la Dumnezeu sau așteaptă în țărână a doua venire a Domnului Isus Hristos?

La moartea fizică are loc o despărțire a sufletului de trup. Când Apostolul Pavel vorbea în Epistola către Filipeni despre o posibilă executare a sa a scris:

Căci pentru mine a trăi este Hristos, şi a muri este un câştig. Dar, dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc; şi nu ştiu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părţi: aş dori să mă mut şi să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine; dar, pentru voi, este mai de trebuinţă să rămân în trup. (Filipeni 1:21-24)

Când vorbește despre moartea sa fizică, Apostolul spune că dorește să se mute și să fie împreună cu Hristos, ceea ce înseamnă că moartea fizică a unui om mântuit este mutarea ca să fie împreună cu Hristos, adică mutarea sufletului său la Hristos.

Cât privește învierea la a doua venire a Domnului Isus Hristos, Scriptura învață că la învierea morților vor învia trupurile (sufletele deja sunt la Hristos) și scrie astfel:

Aşa este şi învierea morţilor. Trupul este semănat în putrezire, şi învie în neputrezire; este semănat în ocară, şi învie în slavă; este semănat în neputinţă, şi învie în putere. Este semănat trup firesc, şi învie trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este şi un trup duhovnicesc. (1 Corinteni 15:42-44)

Dumnezeu să-i mângâie inima femeii care a cărei prunc a murit și să ne dea nou tuturor înțelepciune când vorbim ca să spunem cuvinte care se potrivesc cu învățătura sănătoasă și să aducem mângâiere și nădejde inimilor îndurerate.