Este adevărat că Ziua cea Mare a Judecăţii va fi la 21 mai 2011 şi Sfârşitul Lumii la 21 octombrie 2011?

Întrebare:

Am citit pe site-ul http://www.ebiblefellowship.com/outreach/tracts/may21/ că la 21 mai 2011 va avea loc Ziua cea Mare a Judecăţii lui Dumnezeu iar la 21 octombrie 2011 va avea loc Sfârşitul Lumii? Este adevărat? Ce credeţi despre această informaţie?

Nu! Nu este adevărat! Este o erezie şi o înşelăciune obraznică care nu trebuie nicicum crezută. Autorii încearcă să-şi zidească toată învăţătura lor nimicitoare pe careva calcule care, cică, s-ar găsi în cartea “We Are Almost There!” dar a cărui autor nici măcar nu este numit. Culmea obrăzniciei este că continuu repetă că “aşa învaţă Biblia” sau “precum învaţă Biblia”.

Oricine a citit o singură dată Biblia ştie că Domnul Isus Hristos a fost răstignit la vârsta de 33 de ani. Acum, priviţi la calculele lor şi veţi vedea că au pus anul 7 înainte de Hristos ca an al naşterii Mântuitorului şi anul 33 ca şi an al răstignirii Lui.

7 BC—The year Jesus Christ was born (11,006 years from creation).

33 AD—The year Jesus Christ was crucified and the church age began (11,045 years from creation; 5023 calendar years from the flood).

Calculaţi şi veţi vedea câţi ani vor fi împreună… Cum poate cineva să înşele în aşa hal şi încă să pretindă că sunt calcule exacte şi sunt biblice?

Apoi, Necazului celui Mare i-au atribuit perioada de 23 de ani? De unde poţi să scoţi aşa ceva când Biblia specifică foarte clar că aceasta va fi ”o vreme, două vremi şi jumătatea unei vremi” = 42 luni = 1260 zile?

Nu daţi crezare nicicum acestei învăţături diabolice mincinoase. Cercetaţi Scripturile şi staţi tari pe învăţătura sănătoasă a Domnului Isus.