Există o judecată de apoi pentru animale?

Întrebare:

Am avut o discuție cu un militar britanic care m-a întrebat de ce Biblia pune omul deasupra celorlalte vietăți, cu ce drept? În plus, de ce ele sunt considerate inferioare ca si creier, de vreme  ce pot intercomunica ca si noi? Apoi, ce se întâmpla cu sufletele lor după moarte, au legătura si ele cu judecata de apoi? De exemplu, si vietățile comit fapte de condamnat, ca omorârea altui animal nu neapărat pentru hrană, cum plătesc ele pentru asta, de vreme ce omul plătește pentru greșeli? Pare ciudat, însă eu i-am zis că așa a orânduit Dumnezeu lumea ca omul sa stăpâneasca în mod rațional peste tot pământul conform Genezei și atât. Dumneavoastră cum i-ați răspunde? Vă mulțumesc frumos si Doamne ajută!

Dumnezeu este suveran asupra creației Sale

Cu ce drept a făcut Dumnezeu animalele  inferioare omului? Pentru că Dumnezeu este Dumnezeu și El a hotărât cum să fie această lumea pe care  a creat-o. El este olarul și noi suntem lutul. Nu putem să-I spunem lui Dumnezeu ce să facă și cum să facă, ci să fim mulțumitori pentru faptul că ne-a creat oameni și ne-a data un suflet nemuritor, spre deosebire de animale.  Apostolul Pavel, intuind că creștinii din Roma ar putea să pună întrebări peste măsură de îndrăznețe privitoare la suveranitatea lui Dumnezeu le-a scris:

Dar, mai degrabă, cine eşti tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut: „Pentru ce m-ai făcut aşa”? Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeaşi frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuinţare de cinste, şi un alt vas pentru o întrebuinţare de ocară?  (Romani 9:20-21)

Un al doilea lucru important cu privire la deosebirea dintre om și animale este că…

Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu

Când ne relatează despre lucrurile făcute de Dumnezeu în a șasea zi a creației, Biblia scrie:

Dumnezeu a zis: „Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor, vite, târâtoare şi fiare pământeşti, după soiul lor.” Şi aşa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.  (Geneza 1:24-27)

Atrag atenția cititorului la deosebirea care există între animale și om:

  • Animalele au fost create după soiul lor, pe când omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu
  • Animalele au fost puse de Dumnezeu sub stăpânirea omului

Ce se întâmplă cu sufletele animalelor după moarte?

Mai întâi trebuie spus că sufletele animalelor sunt calitativ diferite total de sufletele oamenilor și anume – sufletele oamenilor sunt veșnice pe când sufletele animalelor nu. Nicăieri în Biblie nu este spus că ar exista o judecată de apoi pentru animale. Totuși, există un text care spune că animalele vor fi trase la răspundere de Dumnezeu în cazul când vor omorî oameni:

Căci voi cere înapoi sângele vieţilor voastre; îl voi cere înapoi de la orice dobitoc; şi voi cere înapoi viaţa omului din mâna omului, din mâna oricărui om, care este fratele lui.  (Geneza 9:5)

Dar textul acesta cred că mai degrabă indică la responsabilitatea oamenilor să omoare animalul care a luat viața unui om.

Animalele au fost create de Dumnezeu pentru oameni, de aceea, omul, cununa creației lui Dumnezeu, trebuie să aibă grijă de animale și de toată creația încredințată lui de Dumnezeu.  Biblia spune:

Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă.  (Proverbe 12:10)

Noi avem două pisici care stau afară totdeauna. Cu vremea, au mai venit și alte pisici ale vecinilor și le place să stea mai mult tot la noi în curte. Nu prea ne place nouă că se adună așa de multe și am prefera ca fiecare din ele să plece la casele lor și să se bucure de curtea stăpânilor lor. Însă, pisicile sunt de altă părere. Nu știu de ce lor le pare că mai multă bucurie ne fac nouă decât le-ar face stăpânilor lor. Acum la noi este iarnă, afară este foarte frig și în ultimele nopți temperatura afară a ajuns și până la –25 C. Ne-a fost milă de pisicii noștri și i-am dat să stea într-o încăpere caldă până dimineață. Și ce credeți, a doua zi, după ce i-am luat pe ai noștri să-i dăm la cald, au venit și pisicile “oaspeți” și cu ochii ne rugam să le oferim și lor adăpost cât este frig afară. Ne-a fost milă de ele și le-am oferit un locușor cald. Acum este dimineață tare dar ele deja miaună așteptând să le dăm voie să plece.