Eutanasia – Ce spune Biblia?

Cuvântul „eutanasia” se referă la oprirea vieţii cu scopul încetării suferinţei şi provine din combinaţia cuvintelor greceşti „eu” care înseamnă bine şi „thanatos” care înseamnă moarte. Combinaţia aceasta înseamnă „moarte bună” sau „a muri bine”. La originea sa, eutanasia însemna „arta şi disciplina de a muri în pace cu demnitate” Astăzi termenul este aplicat la omorârea fără durere, în special a celor care suferă de boli incurabile ce provoacă mare durere. Uneori este numită „omor din milă” sau „suicid asistat” şi este o practică legală în Belgia, Luxemburg, Olanda, Elveţia, statul Oregon din SUA şi Tailanda. Ce spune Biblia despre această practică?

Să nu ucizi

Porunca lui Dumnezeu este foarte clară, nu cu două sensuri şi spune:

Să nu ucizi. (Exod 20:13)

Pentru că omul a fost făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, preţul vieţii lui este inestimabil, nu poate fi acoperit cu bani, sau cu altceva şi oricine va lua viaţa unui om, trebuie să plătească cu viaţa proprie, aşa cum scrie:

Dacă varsă cineva sângele omului, şi sângele lui să fie vărsat de om; căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui. (Genesa 9:6)

Dumnezeu nu permite nici omului care suferă, nici altora care sunt în jurul lui să-i ia viaţa pe care a dat-o El şi tot Dumnezeu o va lua înapoi la vremea hotărâtă de El.

Iov nu a recurs la eutanasie

Dumnezeu ne relatează în Biblie despre un om neprihănit pe nume Iov, care a fost pus la încercare în felul următor:

Domnul a zis Satanei: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană şi curat la suflet. El se teme de Dumnezeu, şi se abate de la rău. El se ţine tare în neprihănirea lui, şi tu Mă îndemni să-l pierd fără pricină.” Şi Satana a răspuns Domnului: „Piele pentru piele! Omul dă tot ce are pentru viaţa Lui. Dar ia întinde-Ţi mâna şi atinge-Te de oasele şi de carnea lui, şi sunt încredinţat că Te va blestema în faţă.” Domnul a zis Satanei: „Iată ţi-l dau pe mână: numai cruţă-i viaţa.” Şi Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea, din talpa piciorului până în creştetul capului. Şi Iov a luat un ciob să se scarpine, şi a şezut pe cenuşă.” (Iov 2:3-8)

Din punctul de vedere omenesc, aceasta era o boală incurabilă, iată de ce…

Nevastă-sa i-a zis: „Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta! Blestemă pe Dumnezeu, şi mori!”. Dar Iov i-a răspuns: „Vorbeşti ca o femeie nebună. Ce! Primim de la Dumnezeu binele, şi să nu primim şi răul?” În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. (Iov 2:9-10)

Dumnezeu poate vindeca orice boală

În cazul lui Iov, Sfânta Scriptură spune că a fost vindecat definitiv şi că…

Iov a mai trăit după aceea o sută patruzeci de ani şi a văzut pe fiii săi şi pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam. Şi Iov a murit bătrân şi sătul de zile. (Iov 42:16-17)

Recent am făcut cunoştinţă cu un cuplu creştin excepţional. Săptămâna trecută am fost în ospeţie şi am aflat lucruri miraculoase pe care le-a făcut Dumnezeu în viaţa lor. Astfel, soţia s-a îmbolnăvit cu doi ani în urmă de o boală numită anemie plastică, când sângele nu are nici o putere de coagulare. Chiar atunci când au mers la spital, medicii îi mai dădeau că va trăi încă cel mult trei zile şi au trimis soţul şi mama ei să se pregătească de înmormântare. A trecut un timp îndelungat de multe tratamente care nu au avut nici un efect pozitiv până când într-o zi Dumnezeu a vindecat-o în mod miraculos după ce i-a cerut aceasta în rugăciune. Priveam la acea doamnă şi la pozele ei din spital şi nu ne venea a crede că în faţa noastră stă aceeaşi persoană.

Viaţa este vrednică de preţul ei

O scuză a celor ce insistă pentru introducerea practicii eutanasiei este că, nu face sens să păstrezi viaţa unui om când el trece prin suferinţă, când nu sunt şanse de vindecare, şi când se cheltuieşte atât de mult în zadar. Preţul vieţii fiecărui om este mult, mult mai mare decât orice sumă de bani ar putea să existe în lumea aceasta. Nu întâmplător Dumnezeu în Biblie nu acceptă nici un fel de răscumpărare pentru viaţă decât doar altă viaţă. De aceea, este drept să ne luptăm pentru viaţa fiecărui om până la urmă, adică ori până omul se vindecă, ori până Dumnezeu va hotărî să ia viaţa acelui om. Mă voi referi iar la cazul acelui cuplu despre care am menţionat anterior. După ce au văzut că nu au nici un fel de şanse să fie vindecaţi la Chişinău, ei au hotărât să plece la Moscova unde este o clinică specializată pe acest fel de boli. Ajunşi acolo au stat un timp foarte îndelungat în care au fost nevoiţi să împrumute peste 16.000 Euro, ca până la urmă să nu aibă nici un efect pozitiv tratamentul, chiar a făcut mai rău. Soţia era în foarte mare depresie şi poate că la un moment oarecare, văzând că banii se cheltuiesc în zadar, că nu are efect tratamentul şi gândindu-se că totuna va muri şi la calitatea proastă a vieţii ei la acel moment, ar fi putut presupune că a muri ar fi o mai bună opţiune. Însă nu a fost aşa. Dumnezeu a vindecat-o în chip miraculos, iar soţul ei a arătat o dragoste divină prin faptul că a depus toate eforturile pentru salvarea soţiei sale.

Să punem preţ pe viaţă! Acelaşi preţ pe care îl pune Dumnezeu pe viaţa fiecărui din noi!