Ce să facă persoana posedată de demoni ca să fie eliberată?

Întrebare:

Aud draci care vorbesc în mine. Chiar așa spun că nu vor sa iasă. Sunt creștină. M-am botezat în cultul baptist. Mă rog în fiecare zi. Citesc Biblia. Cred în Dumnezeu și în sacrificiul Domnului Isus de la cruce. Am probleme cu dracii de mai mulți ani. M-am întors la Dumnezeu și totuși continuă această problemă. Aș dori foarte mult să scap de această problemă ca să pot să-mi continui viața. Am doar 35 de ani și nu am copii. Vă rog, ajutați-mă.

M-am întristat să aud despre problema pe care o aveți și mă rog să vă ajute Dumnezeu să căpătați eliberare și să puteți trăi o viață liniștită, cu pace și bucurie în inimă și să-L slujiți pe Hristos. În Sfânta Scriptură găsim scris următorul caz:

Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Isus şi I-a zis: „Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic şi pătimeşte rău: de multe ori cade în foc şi de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii Tăi şi n-au putut să-l vindece.” „O, neam necredincios şi pornit la rău!”, a răspuns Isus. „Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceţi-l aici, la Mine.” Isus a certat dracul, care a ieşit din el. Şi băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci, ucenicii au venit la Isus şi I-au zis deoparte: „Noi de ce n-am putut să-l scoatem?” „Din pricina puţinei voastre credinţe”, le-a zis Isus. „Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: ‘Mută-te de aici colo’, şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă. Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune şi cu post.” (Matei 17:14–21)

Cred că ați sesizat deja o problemă similară celei pe care o aveți. Fiul acelui om era chinuit și ucenicii au fost neputincioși. Când a fost adus băiatul la Domnul Isus, dracul a plecat la o mustrare a Mântuitorului. Totuși, când ucenicii au întrebat, Domnul Isus le-a spus ce trebuie să facă ei atunci când El nu va mai fi pe acest pământ. Astfel de probleme ei trebuiau să le rezolve prin post și rugăciune. De aceea, vă sfătuiesc să mergeți acum la pastor și să-i spuneți despre problemele pe care le aveți (presupun că deja le cunoaște bine) și să-l rugați pe el și întreaga biserică să se roage și să postească ca să fiți eliberată de aceste duhuri pe care le aveți. Poate nu vor avea suficientă credință că pot face ceva, dar trebuie să insistați. Domnul să le dea credință și pastorului și bisericii și să puneți o zi aparte când să vă rugați toți și să cereți eliberarea de acest duh și ca să vă dea Dumnezeu Duhul Sfânt. Dacă nu veți primi eliberare din prima dată, să mai repetați astfel de zile de post și rugăciune și să perseverați până va da Domnul biruința și veți vi eliberată.

Așa să vă ajute Domnul și să vă elibereze cât mai curând de acest duh rău ca să aveți bucurie și pace totdeauna.