Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez | Devoțional | Ioan 1:35-40 (VIDEO)

Data trecută am învățat că Isus Hristos este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Lucrul acesta se întâmplă când omul aude mesajul Evangheliei și crede din toată inima.

Astăzi vom citi următoarele versete din capitolul 1 al Evangheliei după Ioan:

„A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Și, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!” Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe, și au mers după Isus. Isus S-a întors; și, când i-a văzut că merg după El, le-a zis:”Ce căutați?” Ei I-au răspuns: „Rabi (care, tîlmăcit, însemnează: Învățătorule), unde locuiești?” „Veniți de vedeți”, le-a zis El. S-au dus și au văzut unde locuia; și în ziua aceea au rămas la El. Era cam pe la ceasul al zecelea. Unul din cei doi, cari auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru.” Ioan 1:35-40

Observăm din acest pasaj că Ioan Botezătorul avea ucenici. De fapt, ucenicia era un fenomen răspândit pe atunci. Unul din ei, menționat aici este Andrei, care mai târziu a fost numit apostol al lui Isus Hristos. Potrivit surselor istorice, anume apostolul Andrei a fost cel care ar fi adus Evanghelia pe meleagurile noastre.

Atunci când Ioan le-a spus celor doi ucenici că Isus este Mielul lui Dumnezeu, ei au decis să meargă după El întrucât erau curioși să vadă unde locuia și să audă învățătura Lui. Ioan Botezătorul nu era absolut deranjat de acest lucru. Într-o zi cineva a venit la Ioan și i-a zis că Isus botează și că toată lumea merge după El, Ioan a răspuns așa:

„Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer. Voi înșivă îmi sunteți martori că am zis:,,Nu sînt eu Hristosul, ci sînt trimes înaintea Lui. Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez” (Ioan 3: 27-28,30).

El a reiterat chemarea lui, cea de a-L face cunoscut pe Domnul Isus în Israel.Și noi, ucenicii Domnului Isus, cei care am crezut în El și am decis să-L urmăm trebuie să ne înarmăm cu același fel de gândire – „Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez”.

Dumnezeu trebuie să fie pe primul plan în viața noastră, aproapele nostru – pe al doilea, iar noi – pe locul 3. Eu port o brățară pe care e scris – „Sunt al treilea”, ca să-mi reamintesc despre acest adevăr.

Haideți să ne rugăm.

“Tatăl nostru care ești în Ceruri. Îmi doresc foarte mult ca oamenii să audă Evanghelia prin mine, să creadă în Domnul Isus din toată inima și să-L urmeze așa cum L-au urmat cei 2 ucenici. Trebuie ca Domnul Isus să crească în viața mea, iar eu să mă micșorez. Ajută-mă să fiu preocupat de interesele Împărăției Tale și de nevoile aproapelui meu, iar la mine să mă gândesc în ultimul rând. În numele Domnului Isus. Amin”.

Așa să ne ajute Dumnezeu.