Care este efectul migrației asupra Bisericii?

Întrebare:

Care credeți că este efectul migrației asupra Bisericii, ca și trup al lui Hristos? Dar asupra bisericilor locale ca și comunitate? Îmi puteți exemplifica răspunsul celor două întrebări pe care îl veți da prin dovezi biblice?

Marea însărcinare pe care a lăsat-o Domnul Isus apostolilor și tuturor creștinilor din toate vremurile implică migrație, pentru că spune astfel:

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v’am poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfârşitul veacului. Amin (Matei 28:19-20)

În ziua Cincizecimii a luat naștere prima biserică din Ierusalim. Ei nu aveau o clădire separată, dar se adunau în curtea Templului și creșteau foarte rapid. Apostolii făceau servicii divine zilnic și, astfel, biserica a fost echipată de ei în toate privințele. Nu a trecut mult și în Ierusalim s-a început o mare prigoană.

Şi toţi, afară de apostoli, s’au împrăştiat prin părţile Iudeii şi ale Samariei. (Faptele Apostolilor 8:1b)

Acești toți care au plecat din Ierusalim și s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei erau cei peste 5000 de bărbați creștini împreună cu familiile lor. Aceasta  a fost o mare migrație forțată pentru creștinii Ierusalimului, care a făcut să se răspândească Evanghelia mai departe. Cuvântul ne spune că…

Ceice se împrăştiaseră, mergeau din loc în loc, şi propovăduiau Cuvîntul. (Faptele Apostolilor 8:4)

Astfel, s-au plantat biserici noi în Iudea, Samaria și așa Evanghelia a înaintat. Migrația creștinilor din zilele noastre nu este totdeauna condiționată de persecuții. Cele mai multe cazuri de migrație au fost motivate de dorința de a avea o condiție materială mai bună sau de dragostea de bani și țările spre care merg creștinii sunt cel mai des țări prospere din punct de vedere material, unde este respectată și libertatea religioasă a oamenilor.

De posibilitățile oferite creștiniilor persecutați să emigreze au căutat să se folosească și oameni oportuniști, care nu sunt creștini. Am auzit despre cineva care a mers la ambasada SUA și când a fost întrebat de consul de câte ori a fost botezat a răspuns: “Doar de vreo 15 ori, că eu nu sunt creștin de mult timp…”. Pe semne că omul a încurcat Cina Domnului cu botezul, dar răspunsul lui a fost suficient pentru consul să înțeleagă ce fel de “creștin” era și cât de grave erau “persecuțiile” de care fugea.

O parte din creștinii care au emigrat, trebuie să constatăm că, cu părere de rău, nu au avut nici un fel de viziune pentru înaintarea Evangheliei. Ei nu-L mărturiseau pe Domnul Isus nici în țara lor și nu fac aceasta nici în țara unde au plecat. Ba mai mult, ajunși acolo, au format biserici care sunt alcătuite în exclusivitate din emigranți doar și în care fiecare încearcă să-și impună tradițiile și rânduielile din țara lui. În rezultat, se crează o atmosferă foarte încordată și se îngloadă în certuri interminabile. În viziunea lor, Biserica parcă devine o insulă, unde vin să se izoleze de populația țării în care au venit să trăiască. Mai mult, am auzit pe unii cum critică creștinii țării în care se află. Critică sistemul, creștinii, conducerea, etc. Când ne aflam într-o astfel de țară și cineva a început să se plângă, soția i-a zis: “Dar ce vă împiedică să vă întoarceți înapoi, dacă în țara aceasta totul este așa de rău cum ne spuneți?” Când a auzit întrebarea, persoana a încetat să se mai plângă și s-a simțit incomod.

Este adevărat că fiecare om care a plecat a avut o pricină aparte și nu putem să punem pe toți într-o categorie. Unii au fost nevoiți să emigreze pentru că s-au aflat în împrejurări care cereau să facă aceasta. Am mai văzut că oamenii care au fost deplin dedicați lui Dumnezeu în țara lor și care au trăit pentru Hristos acasă, tot așa trăiesc și în țara unde au emigrat și nu încetează să facă tot efortul pentru a sluji poporului din care se trag.

Creștinul trebuie să fie gata să emigreze pentru răspândirea Evangheliei. Îmi amintesc cum, odată, la o tabără creștină în Moldova am făcut tuturor o provocare la misiune. La urmă, am întrebat cine este gata să plece în misiune a doua zi într-o țară unde creștinii sunt persecutați. Mă așteptam că vor veni în față doi sau trei din ei. Mare, foarte mare mi-a fost mirarea când în față au ieșit peste 70 de tineri. Au ieșit și copii. M-am bucurat nespus de mult să văd ieșiți în față  și pe copii noștri, care pe atunci aveau câte 5, 7 și 12 ani. Unii din tinerii și adolescenți care atunci au ieșit în față acum sunt plecați în misiune în țări ca cea pe care am descris-o atunci.

Aud des despre biserici din Moldova ale căror păstori au emigrat fără să fi pregătit și ordinat alți păstori în locul lor. Unele stau cu anii fără să aibă cine le păstori. Acesta tot este un efect al migrației.

Ce crede cititorul despre efectul migrației asupra Bisericii? Sunt sigur că printre cei care citesc acest mesaj sunt și creștini care au emigrat spre alte țări și opinia lor ne va ajuta să înțelegem subiectul. Așteptăm să vă scrieți părerile la comentarii.