Pot da în judecată educatoarea care nu supraveghează bine copiii?

Întrebare:

Copilul a venit bătut de un alt copil de la grădiniță. A venit acasă cu gurița spartă; nici nu poate mânca acum. Pot să dau în judecată educatoarea? Unde pot să merg să rezolv problema?

Îmi pare foarte rău pentru copilul dumnevoastră. Ca mamă, vă înțeleg indignarea și mă rog pentru vindecarea lui rapidă. Dar nu știu dacă, dînd în judecată educatoarea, va rezolva problema. Copiii mici se mai ceartă între ei și ajung pînă la bătaie. Este adevărat că responsabilitatea educatoarei este să-i supravegheze atent pe copii, dar uneori, cît de bine nu ai supraveghea, se mai întîmplă accidente. Cîteodată, chiar în ochii noștri, deși îi supraveghem, copiii cad, se lovesc, ating ce nu ar trebui să atingă.

Sentimentele materne sunt foarte profunde, dar noi, ca mame, nu ne putem lăsa conduse de emoții, nu putem reacționa la emoții, ci trebuie să acționăm pe baza Scripturii. Domnul Isus, în predica de pe munte, a spus următoarele:

Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri(Matei 5:16)

Un creștin trebuie să caute pacea cu toți oamenii:

Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucît atîrnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Prea iubiţilor, nu vă răsbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mînia lui Dumnezeu (Romani 12:17-19a)

Un creștin trebuie să fie responsabil de acțiunile lui și să se gîndească la consecințele acestora pentru Evanghelie.

Înainte de a merge la judecată gîndiți-vă la impactul pe care-l va avea fapta dumnevoastră asupra copilului. Ce doriți să-i transmiteți? Cum veți mai putea după aceasta zidi relații cu educatoarea? Cum îi veți spune Evanghelia?

Poate ar fi mai bine să vorbiți cu educatoarea, să vedeți ce s-a întîmplat. Dacă e cazul, vorbiți și cu părinții copilului, poate chiar cu directoarea grădiniței. Important e să căutați o soluție cu dragoste, nu o răzbunare!

Înainte de orice acțiune, faceți studiu biblic, vă recomand în special cursul Credința adevărată iubește pe Dumnezeu și pe aproapele său.

Dumnezeu să vă binecuvînteze cu multa înțelepciune!