Cînd trebuie începută educaţia spirituală a copilului?

Dorinţa fiecărui creştin este să-şi crească copiii în ascultare de învăţătura lui Dumnezeu. Educaţia spirituală nu este un lucru simplu şi cere multe eforturi şi înţelepciune din partea părinţilor. Ca şi orice alt lucru, dacă nu este făcută la timpul potrivit, mai târziu va fi mult mai greu să înveţi pe copiii valorile sfinte, sau poate fi chiar imposibil. Deci, să vedem împreună care este vârsta potrivită când trebuie începută educaţia spirituală a copiilor.

Învăţarea începe de la naştere

Copilul este într-un continuu proces intensiv de învăţare şi aceasta se începe de la naştere. El descoperă lumea, se descoperă pe sine şi pe cei din jur şi astfel învaţă. Apoi, începe să înveţe anumite deprinderi care sunt foarte importante pentru restul vieţii lui. Deprinde să apuce cu mânuţa, apoi să se târască, apoi să stea în picioare, apoi să meargă, apoi să vorbească, etc. Nu este cazul să insist pentru a demonstra că copilul învaţă de la naştere, pentru că acesta este un lucru bine cunoscut de toţi oamenii. Având în vedere acest proces continuu în care copilul învaţă.

Dumnezeu nu stabileşte o vârstă anumită pentru începerea educaţiei spirituale

Astfel, înţeleptul împărat Solomon a spus:

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. (Proverbele lui Solomon 22:6)

Copilul nu este capabil să perceapă toate lucrurile din prima zi, dar ceva poate să perceapă şi să înveţe. Potrivit cu măsura în care copilul poate percepe, părintele înţelept îl va învăţa adevărurile spirituale.

Profită de perioada întrebărilor

Fiecare din noi învaţă cel mai bine atunci când are nevoie să înveţe, când este interesat să afle acele lucruri şi invers, învăţătura plictiseşte când nu este interes din partea celui ce învaţă. Copiii mici, numai încep să vorbească şi apoi începe o perioadă grozav de interesantă a întrebărilor. Abea se ţine pe picioare, dar toată ziua stă pe urma ta şi întreabă: „Ce este aceasta? … De ce?… Când?…etc.) Unii părinţi obosesc repede şi îi ceartă pe copiii de faptul că pun multe întrebări. Este una din cele mai mari greşeli pe care o poate face un părinte. Atunci se stabileşte comunicarea ta cu copilul şi dacă îi răspunzi la întrebările lui cu răbdare, el va aprecia răbdarea şi dragostea ta. Mai mult, se va forma o relaţie strânsă de copil-părinte. În mintea copilului tatăl sau mama va fi „învăţătorul care ştie şi dă toate răspunsurile” şi totdeauna în viaţă va veni să se sfătuiască şi să afle răspunsuri şi la situaţiile dificile pe care le va avea de confruntat. Perioada întrebărilor este deosebit de favorabilă pentru a pune temelia educaţiei spirituale şi copiii sunt foarte, foarte deschişi pentru lucrurile sfinte.

Răspunde la întrebările copilului din prisma Bibliei

Când copilul va pune întrebări, caută să le prezinţi adevăruri spirituale, dar simplu şi pe înţelesul lor. Când copilul întreabă ce este cerul, nu este suficient să-i spui doar că este atmosfera, sau nourii, sau locul de unde cade ploaia sau zăpada, ci să-i mai spui că este locul unde se află Dumnezeu. Când întreabă despre corabie, să-i povesteşti despre corabia lui Noe şi despre potop, de ce a fost aşa şi despre diferenţa dintre bine şi rău. Caută să profiţi de orice întrebare a copilului pentru a-l învăţa Cuvântul lui Dumnezeu.

Nu fă întreruperi în educaţia spirituală a copilului

Nu crede că este suficient să oferi învăţătură odată în săptămână, sau că aţi vorbit prea mult cu copiii despre lucrurile lui Dumnezeu. Iată ce este scris în Biblie:

Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi, şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, cânt te vei culca şi cânt te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini, şi să-ţi fie ca nişte fruntării între ochi. Să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale. (Deuteronom 6:6-9)

Nu dispreţuiţi perioada copilăriei. Aceasta este cea mai favorabilă perioadă pentru a-i învăţa pe copiii lucrurile lui Dumnezeu.