După pornirile inimii

Ne place așa de mult să fim pe cont propriu. Să ne făurim noi destinul și soarta. Să fim noi cei care ne alegem cursul vieții și să nu fim nevoiți să ascultăm ce doresc ceilalți. Să ne bucurăm de clipă și să nu ne gândim prea mult la ce urmează…

Studiind cartea Ieremia, am văzut că poporului Israel i-a plăcut acest fel de viață, au întors spatele lui Dumnezeu și au urmat fiecare pornirile inimilor lor rele. Doar în primele 24 de capitole din Ieremia, cuvântul inimă este menționat de 39 de ori. Problema păcatului poporului era inima lor rea.

”Tăiaţi-vă împrejur pentru Domnul, tăiaţi-vă împrejur inimile, oamenii lui Iuda şi locuitori ai Ierusalimului, ca nu cumva să izbucnească mânia Mea ca un foc şi să se aprindă fără să se poată stinge din pricina răutăţii faptelor voastre!” Ieremia 4:4

”Curăţeşte-ţi inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit! Până când vei păstra gânduri nelegiuite în inima ta?” Ieremia 4:14

Dumnezeu vestește prin prorocul Ieremia pedeapsa asupra locuitorilor țării din pricina neascultării și răzvrătirii lor timp de mulți ani, avertizându-i timp de zeci de ani de nenorocirea care se apropie, dar poporul nu a ascultat! De ce?

”Poporul acesta însă are o inimă dârză şi răzvrătită; se răscoală şi pleacă şi nu zic în inima lor: «Să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, care dă ploaie la vreme, ploaie timpurie şi târzie, şi ne păstrează săptămânile hotărâte pentru seceriş.»” Ieremia 5:23-24

”Dar ei n-au ascultat şi n-au luat aminte, ci au urmat sfaturile şi pornirile inimii lor rele, au dat înapoi şi n-au mers înainte.” Ieremia 7:24

Inima omului care se abate de la Dumnezeu este atât de rea, se umple cu păcat și nu vrea să recunoască autoritatea lui Dumnezeu și nici nu vrea să accepte consecințele răutății ei. Oamenii trăiesc relaxat, propășesc în răutatea lor și afirmă că fiecare are dreptatea lui și are dreptul să facă ce vrea. Să fie chiar așa?!

”Inima este nespus de înşelătoare şi deznădăjduit de rea. Cine poate s-o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima şi cerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui.” Ieremia 17:10

În Credincioșia și Dreptatea Lui, Dumnezeu spune că fiecare va strânge roadele, consecințele purtării lui mai devreme sau mai târziu, și această dreptate nu ocolește pe nimeni. Dumnezeu nu este părtinitor ca și oamenii și nici nu are favoriți. Cuvântul Lui se împlinește cu exactitate.

Cunoscând exemplul poporului Israel, să ne gândim ce fel de inimă avem? Dorim noi să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu sau ne place să-i urmăm pornirile rele? Aș dori ca fiecare dintre noi să se roage cu cuvintele rostite de psalmist:

”Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea şi du-mă pe calea veşniciei!” Psalmul 139:23-24

Dumnezeu să ne ajute să avem o inimă care nu mai urmează păcatul și răutatea, ci o inimă curată, spălată în sângele Domnului Isus, care este dedicată total lui Dumnezeu, care strânge Cuvântul Său ca să nu păcătuiască împotriva Domnului. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare.