Dumnezeul binelui

“De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celorce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celorce sînt chemați după planul Său.“ Romani 8:28

Cu toate că acest adevăr biblic a fost scris de apostolul Pavel creștinilor din Roma, caracterul lui Dumnezeu de a-Și ține promisiunile față de “cei chemați după planul Său” poate fi întrevăzut în întreaga istorie a poporului Israel, popor ales și chemat de Dumnezeu să-I fie sfânt. M-am gândit la câteva personaje din Biblie, prin care Dumnezeu a dat mari izbăviri poporului Său, atunci când cel rău punea la cale distrugerea națiunii.

Iosif
Iosif era unul din cei doisprezece fii ai lui Iacov, viitori patriarhi ai poporului Israel. Dumnezeu îi dăduse un vis, în care cei unsprezece frați ai lui și tatăl au venit să i se închine. Lucrul acesta i-a înfuriat pe frații lui care, cu prima ocazie, l-au vândut ca rob în Egipt iar tatălui i-au spus că-l sfâșiase o fiară sălbatică. Domnul așa a făcut ca peste mulți ani Iosif să ajungă al doilea om după Faraon. Foametea de șapte ani, care se răspândise în țara Canaan, i-a determinat pe frații lui Iosif să vină în Egipt după grâu pentru familiile lor. În Egipt era o rezervă de grâu, pe care o făcuse Iosif în urma călăuzei lui Dumnezeu. Iosif li s-a descoperit fraților săi și Domnul a făcut așa ca întreaga lui familie să fie izbăvită de foame, să se mute în Egipt și să trăiască bine sub grija lui.

Moise
Când a văzut că robii evrei se înmulțeau rapid în Egipt și prezentau deja pericol politic, noul faraon, care nu îl cunoștea pe Iosif, a dispus omorârea tuturor pruncilor evrei de partea bărbătească. O mamă evreică, însă, și-a ascuns copilașul într-un coș de papură și l-a pus între trestii, pe malul râului. Prin providență divină, apele au dus coșul spre locul unde se scălda fata lui Faraon. Cu toate că știa că este evreu, ea s-a îndurat de copil și i-a pus numele Moise. Moise a crescut în casa lui Faraon iar mai târziu a devenit cel prin care Dumnezeu l-a pedepsit pe faraon pentru răul pe care-l tocmise împotriva copiilor lui Israel și a scos întreg poporul din robia egipteană.

Estera
Atunci când evreii erau într-o altă robie, sub dominația lui Ahașveroș, un oarecare Haman, șef peste căpeteniile împăratului, a pus la cale distrugerea capitală a iudeilor. El se arătase deranjat de faptul că iudeul Mardoheu nu i se închina, când trecea pe lângă el. Inițial planificase să-l spânzure pe Mardoheu pe o spânzurătoare de 25 de metri (cât o clădire de 8 etaje) iar mai târziu să se răzbune pe evreii din toate ținuturile împărăției persiene. Domnul, însă, a dat peste cap planurile rele ale lui Haman, prin împărăteasa Estera, nepoata lui Mardoheu, care ajunsese aleasa inimii lui Ahașveroș. Când împăratul a aflat despre planurile lui Haman, acesta a fost spânzurat tocmai pe spânzurătoarea pe care o construise pentru Mardoheu. Mai mult, iudeii au fost izbăviți din mâna dușmanilor care îi amenințau.

Să avem deplină încredere în Dumnezeu care știe să întoarcă răul spre binele nostru, ale celor care-L iubim și care am fost chemați după planul Său. Atunci când ni se pare că unele situații lucrează împotriva noastră, trebuie să știm că Dumnezeu este în controlul deplin și le întoarce spre binele nostru.