Dumnezeu pe primul loc

La început de an, ne stabilim niște priorități, niște scopuri și aspirații spre care să ne îndreptăm în anul în care am pășit recent. Chiar dacă aparent nu se schimbă nimic în exterior, totuși intrăm într-un nou interval de timp, primind de la Dumnezeu darul a 365 zile noi pentru a le trăi. Care sunt lucrurile pe care le vom prețui cel mai mult în acest an? Cui vom dedica cel mai mult timp? Cine se va bucura cel mai mult de atenția noastră? Cui vom da prioritate dintre toate lucrurile?

În Sfintele Scripturi vedem exemplul multor oameni care și-au stabilit niște priorități foarte clare cu privire la viața lor și au avut parte de propășire și bucurie, datorită ascultării lor de Cuvântul lui Dumnezeu. Exemplul pe care vrem să-l observăm în detalii este Iosua. După conducerea poporului de către Moise, această poziție de conducător îi revine slujitorului și prietenului credincios- Iosua. Când a vorbit poporului la reînoirea legământului, el exprimă niște hotărâri clare pe care le-a luat pentru sine și familia sa:

”Acum, temeţi-vă de Domnul şi slujiţi-I cu scumpătate şi credincioşie. Depărtaţi dumnezeii cărora le-au slujit părinţii voştri dincolo de râu şi în Egipt şi slujiţi Domnului. Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriţilor, în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.” Iosua 24:14-15

Ca Dumnezeu să fie pe primul loc, trebuie să ne verificăm inima. Cine sau ce este acolo, în vârful priorităților noastre, a viselor și dorințelor noastre? Este Dumnezeu și dorința de a-L cunoaște? Sau este altceva- așa cum erau dumnezeii străini care s-au infiltrat în viața israeliților încă de la părinții lor? Ne putem trezi și noi cu lucruri foarte comode care să ocupe locul care aparține lui Dumnezeu… Carieră, bani, modă, relații, neorânduială, lenevie, pizmă, invidie, nemulțumire… Ca Dumnezeu să fie pe primul loc, trebuie să eliberăm viața noastră de tot ce împiedică acest lucru.

Iosua a hotărât că el și familia lui vor sluji Domnului. Aceasta înseamnă a da locul cuvenit în inimă, în priorități, planuri. Primul loc este pentru Dumnezeu, iar celelalte care urmează se vor alinia extraordinar în ordinea cuvenită. Prioritatea aceasta începe cu frica de Domnul și dorința de a-I sluji cu scumpătate și credincioșie. Fidelitate. Renunțarea la idoli. Închinarea vieții și înmânarea controlului în Mâna Suverană a lui Dumnezeu cu încredere.

”Care este, în adevăr, neamul acela aşa de mare încât să fi avut pe dumnezeii lui aşa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm? Şi care este neamul acela aşa de mare încât să aibă legi şi porunci aşa de drepte cum este toată legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte? Numai ia seama asupra ta şi veghează cu luare aminte asupra sufletului tău în toate zilele vieţii tale, ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscute copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi.” Deuteronom 4:7-9

Dumnezeu este aproape când Îl chemăm. Când Îi dăm primul loc în viață putem fi siguri că avem un adăpost, un Sfătuitor la vreme de nevoie, o stâncă tare pentru inima frântă, un Mântuitor de păcate și Răscumpărător. Nimeni nu poate să ne smulgă din Mâna lui Dumnezeu sau să ne despartă de Dragostea Lui. Oamenii care L-au ales ca Domn și Mântuitor au găsit secretul fericirii pentru viața pe acest pământ care va continua în veșnicie. Prioritatea vieții noastre arată unde este comoara inimii noastre. Cine este comoara și prioritatea ta? Pot fi pierdute acestea sau deteriorate? Vor ajunge ele în veșnicie cu tine? Cine ocupă primul loc din viața ta?

Fie ca în anul care urmează, în oricâte zile va îngădui Dumnezeu- să ne dedicăm lui Dumnezeu și să-L urmăm cu credincioșie!